مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار اندیشمندان
آخرین پیامک ها - جملات قصار اندیشمندان
آينده متعلق به كساني است كه در آرزوي آن هستند و به آن ايمان دارند. مصطفي كمال پاشا
دل من پيوسته آرزوي پرواز دارد، نه براي آنكه به سوي آسمان رود، بلكه تا از دست خويش بگريزد. گوته
ارزش انسان به داشته هايش نيست، به چيزي است كه آرزوي به دست آوردنش را دارد. جبران خليل جبران
آرزويي كه سبب آشفتگي ديگران شود، آرزو نيست، هوس است. فرانسيسكو گويا
آرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود كه همه انسانها برابرند. مارتين لوتركينگ
آن كه آرزوي سروري دارد، بايد هنر بسيار داشته باشد. بزرگمهر
آنان كه خرسندي بيشتري دارند، آرزوي كمتري دارند.آنتوان دوسنت اگزوپري
رؤياهاي كوچك را آرزو نكن؛ زيرا براي تكان دادن قلبت به اندازه ي كافي قدرت ندارند. گوت
آرزوهاي مثبت، نيك بختي و آرزوهاي منفي، سنگدلي است. توماس كارلايل
پيش نياز رسيدن به دليري و بي باكي، يافتن آرمان و خواسته اي روشن است. ارد بزرگ
هر آرزويي بدون پژوهش و تلاش به سرانجام نخواهد رسيد. اُرد بزرگ
هيچ گاه از داشتن دشمن نترس، بلكه از انجام ندادن درست آرمانهاي خويش بترس. اُرد بزرگ
موفقيت در آرزوها، نسبت مستقيم با قدرت اراده ي ما دارد. ديل كارنگي
كسي كه آرزوهاي خود را رها كند مرگ خود را آغاز كرده است. هربرت
براي همه آرزوي خير كنيد، چرا كه خودتان هم جزيي از همه هستيد. مارك اورول
آفت خوش بختي، آرزوهاي دور و دراز است. راك لو
سعادت در اين است كه انسان دنيا را همان طور كه آرزو مي كند ببيند. كورنور
بدون داشتن يك آرزو، هيچ تغييري به وجود نمي آيد. كارل سند برگ
كسي كه پا را از مرز زندگي عادي فراتر مي نهد، آرزويي بزرگ در دل دارد. جان ماكسول
شهامت رهبران بزرگ در تخقق آرمانشان زاييده شوق و علاقه آنهاست نه پست و مقام شان. جان ماكسول
تبلیغات