مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار علما/امام خمینی از منظر علما
آخرین پیامک ها - امام خمینی از منظر علما
مكتب سياسى امام ميدانى را باز مى كند كه گستره ى آن حتّى از تشكيل نظام اسلامى هم وسيع تر است .مقام معظم رهبری
امام كه تجسم مكتب سياسىِ خود بود، سياست و معنويت را با هم داشت و همين را دنبال مى كرد؛ حتّى در مبارزات سياسى ، كانون اصلى در رفتار امام ، معنويت او بود.مقام معظم رهبری
امام به اراده ى تشريعى پروردگار اعتقاد و به اراده ى تكوينىِ او اعتماد داشت و مى دانست كسى كه در راه تحقق شريعت الهى حركت مى كند، قوانين و سنت هاى آفرينش كمك گار اوست .مقام معظم رهبری
امام قوانين شريعت را بستر حركت خود مى دانست و علائم راهنماى حركت خود به شمار مى آورد.مقام معظم رهبری
حركت امام براى سعادت كشور و ملت ، بر مبناى هدايت شريعت اسلامى بود؛ لذا ((تكليف الهى )) براى امام كليد سعادت به حساب مى آمد و او را به هدفهاى بزرگِ آرمانى خود مى رساند.مقام معظم رهبری
اين كه از قول امام معروف است و همه مى دانيم كه گفته بودند ((ما براى تكليف عمل مى كنيم ، نه براى پيروزى ))، به معناى بى رغبتى ايشان به پيروزى نبود. بدون ترديد پيروزى در همه ى هدفهاى بزرگ ، آرزوى امام بود.مقام معظم رهبری
پيروزى جزو نعمتهاى خداست و امام به پيروزى علاقه مند بود نه اين كه علاقه مند نبود يا بى رغبت بود اما آنچه او را به سوى آن هدفها پيش ‍ مى برد، تكليف و عمل به وظيفه ى الهى بود؛ براى خدا حركت كردن بود. چون انگيزه ى او اين بود، لذا نمى ترسيد؛ شك نمى كرد؛ ماءيوس نمى شد؛ مغرور نمى شد؛ متزلزل و خسته هم نمى شد. اينها خاصيت عمل به تكليف و عمل براى خداست .مقام معظم رهبری
حرف نوى مكتب سياسى امام بزرگوار ما براى دنيا اين است كه در همه ى اركان برنامه ريزى هاى يك قدرت سياسى ، سياست با معنويت ، و قدرت با اخلاق همراه شود و اصول اخلاقى مورد مراعات قرار گيرد. مقام معظم رهبری
در مكتب سياسى امام راءى مردم به معناى واقعى كلمه تاءثير مى گذارد و تعيين كننده است . اين ، كرامت و ارزشمندى راءى مردم است . از طرف ديگر امام با اتكاء به قدرت راءى مردم معتقد بود كه با اراده ى پولادين مردم مى شود در مقابل همه ى قدرتهاى متجاوز جهانى ايستاد؛ و ايستاد.مقام معظم رهبری
تفاوت امام با كسانى كه براى خود رسالت جهانى قائلند، اين است كه مكتب سياسى امام با توپ و تانك و اسلحه و شكنجه نمى خواهد ملتى را به فكر و به راه خود معتقد كند.مقام معظم رهبری
مسلمانها در هر نقطه ى دنيا جوانهاى مسلمان ، روشنفكران مسلمان ، نخبگان مسلمان فتوحات فكرى خود در ميدانهاى سياسى را برخاسته و برآمده ى از مكتب فكرى امام مى دانند.مقام معظم رهبری
حقيقت امام، فكر امام، روح امام، درس امام و مكتب امام در ميان ملت ما و در ميان امت اسلامى باقى ماند.مقام معظم رهبری
تبلیغات