مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار اندیشمندان/آراستگی
آخرین پیامک ها - آراستگی
زينت انسان در سه چيز است : علم، محبت و آزادي.(افلاطون)
خوشا به حال پيمان منشاني كه وجودشان به پيرايه پاكي و شرم آراسته شده است.(بزرگمهر)
كساني را مي شناسيم كه براي آرايش ظاهري و داشتن لباسي گرانمايه، شكم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستي مي گذارند و براي فريب دادن چشم ديگران، خود را دچار رنج و محنت مي كنند.(بنجامين فرانكلين)
چه سزاوار است كه آدمي در آميزش با صاحبان جمال، خود را نيز به زيبايي و آراستگي بيارايد.(افلاطون)
انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختي و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماريم، بلكه آن را از افتخاراتش دانيم و مايه آراستگي و برازندگي او شناسيم.(افلاطون)
بخشنده ي نيكخوي آن كسي است كه جانش را به بخشش آراسته گرداند. به دور از جوانمردي است كه بخشنده بر آن كسي كه چيزي به او داده يا خيري رسانده منت نهد.بزرگمهر
نهالهاي درختان بارور را كنار هم با نظم كامل در خاك بنشانيد، زيرا تنها آن كشتزاري از رحمت يزداني بهره خواهد برد كه منظم و آراسته باشد.گوته
زينت خانه به دوستاني است كه در آنجا تردد مي كنند. رالف والدو امرسون
اگر نتوانيم به خاندان خويش آرايشي سامان يافته دهيم، هميشه در خانه ايي بي حصار زندگي مي كنيم. ارد بزرگ
هيچ گنجي به از هنر نيست و هيچ هنري بزرگوارتر از دانش نيست و هيچ پيرايه اي بهتر از شرم نيست و هيچ دشمني بدتر از خوي بد نيست. سقراط
براي نادان پيرايه اي سزاوارتر و زيباتر از خاموشي نيست. بزرگمهر
انسان بايد از هر نظر چه ظاهر و چه باطن، زيبا و آراسته باشد. آنتوان چخوف
حجب و حيا نه تنها آرايش است، بلكه نگهبان دانش است. توماس اديسون
لغزش انسان همواره تدريجي است. بديها در وجود ما، پاي حاضر آماده و نامرئي دارند. حتي كساني از ما با ظاهر پاك و آراسته، چنين ويژگي هايي دارند. ويكتور هوگ
عشق، پارچه ي گلدوزي شده اي است كه طبيعت، آن را آراسته و تخيل، نقش و نگار آن را ترسيم كرده است. فرانسوا ولت
مردمان جهان از خُرد تا بزرگ، تارهاي سست از آرزوهاي گران بر گرد خويش مي تنند و خود، عنكبوت وار ميان آنها جاي مي گيرند. ناگهان ضربت جارويي اين تارهاي سست را از هم مي گسلد. آنگاه همه فرياد بر مي آورند كه كاخي آراسته به دست ستم ويران شده است. گوته
نفسي كه پيراسته و آراسته نباشد، خواهي نخواهي از ويژگي ميانه‌روي هم بي‌بهره است. افلاطون
جواني، دوراني از زندگي‌ست كه بايد خود را وقف گسترش زيبايي درون كنيد؛ ارزش و آراستگي راستين نمي‌تواند از ظاهر شما سرچشمه بگيرد. كيم وو چونگ
به راستي، مردم به آناني كه با ظاهري آراسته، ولي بدون توانايي، زندگي مي‌كنند، باور ندارند. كيم وو چونگ
آراستگي ظاهري، سبُك سري‌ست، ولي آراستگي راستين كه از باطن شما سرچشمه مي‌گيرد، بلندپايه و ارزشمند است و آراستگي اين چنيني، پايدار و جاودانه است. كيم وو چونگ
تبلیغات