مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار اندیشمندان/آزادی
آخرین پیامک ها - آزادی
انسان آزاد آفريده شده است اما همه جا در زنجيري است كه خود بافته است.(ژان ژاك روسو)
خردورزان هميشه به راه آزادگان و راستان مي روند.(بزرگمهر)
زينت انسان [در] سه چيز است : علم، محبت و آزادي.(افلاطون)
کسي كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت آزادي را ندارد.(بنجامين فرانكلين)
وقتي نهال آزادي ريشه گرفت، به سرعت رشد و نمو مي كند.(جورج واشنگتن)
بهترين نشانه ترقي يك ملت، آزادي گفتار است.(عبدالرحمن فرامرزي)
بزرگترين ثروت يک ملت، آزادي است.(اُرد بزرگ)
انسان در همان لحظه كه تصميم مي گيرد آزاد باشد، آزاد است.(فرانسوا ولتر)
يا به من آزادي بدهيد، يا مرگ.(پاتريک هنري)
كساني كه حاضر نيستند براي آزادي بهايي بپردازند، لياقت آزادي را ندارند.(جورج واشنگتن)
آزادي بدون دانايي به دست نمي آيد.(اُرد بزرگ)
آزادي اين نيست كه هر كس هر چه دلش خواست بكند، بلكه آزادي حقيقي قدرتي است كه شخص را مجبور به انجام وظايف خود مي كند.(مكدونالد)
آزادي چيزي است شبيه سلامتي؛ تا زماني كه اين دو را از دست ندهيم، قدرشان را نمي دانيم.(والتر)
اگر ملتي چيزي را بر آزادي ترجيح دهند، همه چيز را از دست خواهند داد.(ويليام سامرست موام)
آزادي هيچ وقت انتظار ما را نمي كشد، ما بايد در بدست آوردنش، از دل و جان دريغ نكنيم. چون در هيچ جايي از زواياي تاريخ سراغ نداريم كه آزادي و دموكراسي، سهل و آسان به دست آمده باشد.(رالف والدو امرسون)
طبيعت حتي به حيوانات زبان بسته هم آزادي بخشيده است.(تاس توس)
معني حقيقي آزادي، مسئوليت است و به همين دليل است كه اغلب از آن مي ترسند.(جرج برنارد شاو)
ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابند، نه برعكس.(جرج برنارد شاو)
همانطور كه مايل نيستم بنده كسي باشم، حاضر نيستم آقاي كسي باشم. كساني كه مخالف آزادي ديگرانند، خود لياقت آزادي را ندارند.(آبراهام لينكلن)
ما كه آزادي را دوست نداريم نمي توانيم نان آزادي را بخوريم و اگر هم بخوريم، آنرا هضم نخواهيم كرد.(گاندي)
تبلیغات