مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار اندیشمندان/آفرينش و نوآوری
آخرین پیامک ها - آفرينش و نوآوری
نگرش آفريننده، مستلزم داشتن بي‌باكي و توانمندي است. آبراهام مازلو
هرگز در ميان موجودات، مخلوقي كه براي كبوتر شدن آفريده شده، كركس نمي شود. اين ويژگي در ميان هيچيك از مخلوقات نيست جز آدميان. ويكتور هوگو
اخلاق، چيز ساخته شده و حاضر آماده اي نيست، بلكه ذره ذره و روز به روز، خلق و ايجاد مي گردد. ارناليل
زن براي آن آفريده نشده كه وجودي پوچ و بيهوده باشد و تنها به درد زينت و تفريح مرد بخورد. اسمايلز
بشر تنها آفريده اي است كه نمي خواهد آن باشد كه هست. آلبر كامو
هنر، خوراك روان و هنرمند، آفريننده آن است. بارگاه هنر با هيچ جايگاهي سزاوار ارزيابي نيست. اُرد بزرگ
همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه درون شماست، در خلقت است. جبران خليل جبران
براي پيروزي يك راه آسان وجود دارد: هيچ فرصتي را براي كار كردن از دست ندهيد و اگر وقت شما كم است، وقت اختراع كنيد. توماس اديسون
هر نوآوري در ميانه ي راه ناقص و نارساست. روزابت كانتر
در مورد همه ي نو آوريها و خلاقيت ها يك حقيقت ابتدايي وجود دارد: از لحظه اي كه شخص به طور قطع مصمم به كاري مي شود، همه ي امدادهاي غيبي به كمك او مي آيند.گوته
انديشه خوب، معمار و آفريننده است. ديل كارنگل
افراد سست اراده هميشه منتظر معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيزند، اما افراد قوي، خود، آفريننده ي معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيز هستند. ژان ژاك روسو
هر كس با استعدادهايي آفريده شده كه بايد آنها را به كار بندد. به كار بستن آنها، بزرگترين سعادت در زندگي هر فرد است. گوته
خلاقيت حقيقي كل زندگي را در بر مي گيرد و به وسيله ي ابزارهايي از شهود بيان مي شود كه فراسوي منطق و آن چيزي است كه زبانهاي ديگر قادر به ابراز آن هستند. تادائو آندو
عشق و اشتياق، بالهاي پرنده ي بلندپرواز خلاقيت است. گوته
خواندن كتابهاي خوب، تفكر در راز آفرينش، همنشيني با دوستان و گردش در طبيعت براي خوشبختي ما كافي است. جان راسكي
اين زيبايي نيست كه آفريننده ي عشق است، بلكه عشق است كه آفريننده ي زيبايي است. لئو نيكولايويچ تولستوي
اي بشر گرچه خلق شده اي، برخيز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتي. توماس كارلايل
خلاقيت باعث پرورش قدرت انطباق پذيري مي شود. جان ماكسول
فراموش نكنيد كه بدبيني، هميشه راه نوآوري را مي‌بندد. استيو چندلر
تبلیغات