مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار اندیشمندان/آموزش و پرورش
آخرین پیامک ها - آموزش و پرورش
زنها اختراعهاي بزرگي نكرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.((توماس اديسون))
بزرگترين كارخانه نابودي توانمنديها، آيين آموزشي نادرست است.((اُرد بزرگ))
استاد، پرورنده روان است و پدر و مادر، پرورش دهنده جان.((عنصرالمعالي))
بهترين زمان براي تربيت اراده، ايام جواني است.((فيثاغورث))
آينده ي كودكان بسته به تربيت پدر و مادر است.((ويكتور هوگو))
شما مي توانيد بالاتر از پرورش دهندگان خود قرار بگيريد.((ريچارد تمپلر))
مشکلات ما را متوقف نمي کنند، بلکه به ما آموزش مي دهند.((برايان تريسي))
آموزش احمقها به همان اندازه بي نتيجه است كه بخواهيم با صابون، ذغال را سفيد كنيم.((كيتز))
چرا از فرزنداني كه خود آنها را قدر ناشناس پرورش داده و تربيت كرده ايم، گله منديم؟((ديل كارنگي))
هرگز به كودك تان نگوييد پيشه آينده اش چه باشد. همواره به او ادب و ستايش به ديگران را آموزش دهيد، چون با داشتن اين ويژگيها هميشه او نگار مردم و شما در نيكبختي خواهيد بود و اگر اين گونه نباشد، هيچ پيشه اي نمي تواند به او و شما بزرگواري بخشد.((اُرد بزرگ))
وقتي خدا مي خواهد كسي را تربيت كند او را به مدرسه هاي پر زرق و برق نمي فرستد، بلكه او را در مدرسه احتياج تعليم مي دهد.((جان ماكسول))
درسهايي كه بر زانوي مادر آموخته شده و آموزش هايي كه پدر داده، همراه با داستانهاي شيريني كه در كنار بخاري به گوش رسيده، يادگارهاي شيريني است كه هرگز به طور كامل از ياد نمي رود.((لامنه))
انسان نادان در دوردست ها به دنبال شادي مي گردد، اما انسان دانا آن را در زير پاهاي خود پرورش مي دهد.((جيمز اوپنهيم))
در طبيعت و اخلاق انسان هيچ ضعف و انحرافي نيست كه با آموزش مناسب درست نشود.((فرانسيس بيكن))
اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمي شود و اگر كتاب نباشد، روح انسان پرورش نمي يابد.((پلوتارخ))
دانستني هاي كهنه را به كار بردن و از روي آن دانستني هاي تازه اي به دست آوردن از اصول عمده ي آموزش است، هر كه اين كار را انجام دهد مي توان او را آموزگار ناميد.((كنفوسيوس))
هدف بزرگ آموزش و پرورش بايد تربيت قواي ذهني باشد نه انباشتن مغز با دانسته ها و اندوخته هاي ديگر.((تيرون ادواردز))
وظيفه ي آموزش اين است كه ذهن هاي خالي را به ذهن هاي باز تبديل كند نه ذهن هاي پر.((مالكولم فوربس))
فراموش نكنيم كه حق شناسي نشانه اي از آموزش درست است. پس اگر از فرزندانمان توقع حق شناسي داريم، بايد آنها را حق شناس بار بياوريم.((ديل كارنگي))
در تعليم و تربيت، ذهن به تدريج از تجربه هاي علمي به نظريه هاي عقلاني، تجربه معنوي و سپس به سوي خدا رهسپار مي شود.((جبران خليل جبران))
تبلیغات