مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار اندیشمندان/اخلاق
آخرین پیامک ها - اخلاق
صاحبان اخلاق، روح جامعه ي خويش اند.((رالف والدو امرسون))
اخلاق بايد بر هنر حكومت كند.((ايمانوئل كانت))
دانش بدون تكامل اخلاقي خطرناك و نابود كننده است.((هالي تربون))
اخلاق، چيز ساخته شده و حاضر آماده اي نيست، بلكه ذره ذره و روز به روز، خلق و ايجاد مي گردد.((ارناليل))
زن و شوهر يك سال بعد از ازدواج به زيبايي صورت يكديگر فكر نمي كنند، بلكه هر دو متوجه اخلاق و رفتار هم مي شوند.((اسمايلز))
بزرگترين عمل غير اخلاقي اين است كه انسان شغلي را كه از انجام آن ناتوان است بر عهده گيرد.((ناپلئون بناپارت))
تمام سرمايه فكري و دانش بايد تسليم يك عظمت اخلاقي و روحي گردد، وگرنه دانش مانند رودي خواهد بود كه نتوانسته خط سير خود را بپيمايد و به دريا بريزد و با وضعي اندوه بار در صحرا و ريگزارها فرو مي رود.((موريس مترلينگ))
هميشه بايد مراقب سه چيز باشيم : وقتي تنها هستيم مراقب افكار خود، وقتي با خانواده هستيم مراقب اخلاق خود و زماني كه در جامعه هستيم مراقب زبان خود.((مادام داستال))
براي جامعه، فضيلت و اخلاق از نان شب هم واجب تر است. اگر جامعه اي شكست اخلاقي بخورد با هيچ نيرويي نمي توان شكست را جبران نمود.((افلاطون))
اصل و اساسي كه تمام اخلاق گرايان به راستي در باب آن نظري يكسان دارند، اين است : كسي را نيازار و هرچه مي تواني به ديگران ياري برسان.((آرتور شوپنهاور))
آنچه ما را به نابودي خواهد كشاند از اين قرار است: سياست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصيت و تجارت بدون اخلاق.((مهاتما گاندي))
اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامي بر زبان نمي آورند كه احساسات ديگران را جريحه دار سازند.((اسمايلز))
در طبيعت و اخلاق انسان هيچ ضعف و انحرافي نيست كه با آموزش مناسب درست نشود.((فرانسيس بيكن))
با كمي عقل، اندكي گذشت و مقداري اخلاق خوب خوشبخت ترين فرد دنيا خواهيد بود.((ويليام سامرست موام))
تمدن، تنها زاييده اقتصاد برتر نيست، در هنر و ادب و اخلاق هم بايد متمدن بود و برتري داشت.((لويي پاستور))
انجام وظيفه، عالي ترين مقصد و منظور زندگي و اخلاق است و زندگي انسان در مركز دايره وظايف عمومي قرار گرفته است.((اسمايلز))
اخلاق، سرمايه است؛ اخلاق، بهترين و عالي ترين دارايي ما به شمار مي رود.((اسمايلز))
اخلاق، مهمترين درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.((توماس كارلايل))
سلامت ذوق و اخلاق نيك براي سياستمدار سودمندتر از هوشمندي است.((گوستاو لوبن))
مردم با اخلاق معمولاً داراي وجداني پاك هستند.((اسمايلز))
تبلیغات