مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار اندیشمندان/عشق
آخرین پیامک ها - عشق
به انتظار قايق عشق نشستن بي فايده است مگر اينكه قبلا خودتان آن را فرستاده باشيد.(لئو بوسكاليا)
عشق عبارت است از وجود يك روح در دو كالبد؛ عاملي است كه دو تن را مبدل به فرشته واحدي مي كند.(ويكتور هوگو)
ما در اين دنيا نمي توانيم كارهاي بزرگ انجام دهيم، بلكه مي توانيم كارهاي كوچك را با عشق هاي بزرگ انجام دهيم.(مادر ترزا)
هيچ انساني تا عاشق كار خود نباشد، كامياب نمي شود.(فلورانس اسكاول شين)
بخشودن، هدف غايي عشق است.(رينهولد نيبور)
من از خوشبختي هاي اين جهان بهرمند گرديده ام زيرا در زندگي عاشق شده ام.(ويليام شكسپير)
عشق، جستجوي تمام خوبيهاي مردم است. ما زماني رشد مي كنيم كه عاشق باشيم.(آندره ميتوس)
عشق، همان چيزي است كه به شما امكان مي دهد بارها و بارها زاده شويد.(باربارا دي آنجليس)
عشق، آن چيزي است كه "روح جهان" را وادار به دگرگوني و تكامل مي كند.(پائولو كوئيلو)
آن باشيد كه هستيد؛ براي عشق، همين بس است.(لئوبوسكاليا)
عشق راستين، عشقي است متين و حكيمانه كه جستار آن، نظم [=سامان] و زيبايي است.(افلاطون)
عشق، همان جوهره و هويت راستين شما است .(باربارا دي آنجليس)
هرچه بيشتر عشق بورزيد، عشق و شور زندگي بيشتري به شما روي خواهد آورد.(باربارا دي آنجليس)
عشق بورزيد تا عاشقتان باشند.(زيگ زيگلار)
حسد، بزرگترين دشمن عشق است.(فلورانس اسكاول شين)
بهترين نگهبان سعادت در يك خانواده، عشق زن و شوهر نسبت به يكديگر است.(دوموند لورليد)
اگر بر آب روي، خسي باشي، اگر بر هوا پري، پرنده اي باشي، دل به دست آر تا كسي باشي.(خواجه عبدالله انصاري)
گاه در عشق مي آموزيم كه رعايت حال ديگري بهتر از پافشاري در اثبات عقيده است.(لئوبوسكاليا)
عشق گوهري گرانبهاست، اگر با پاكدامني همراه باشد.(ناپلئون بناپارت)
هيچ خدمتي صادقانه تر از خدمت عاشق به معشوق نيست.(فرانسوا ولتر)
تبلیغات