مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار اندیشمندان/امام خمینی و انقلاب اسلامی
آخرین پیامک ها - امام خمینی و انقلاب اسلامی
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و بعد از حدود سيصد سال كه اسلام استراتژي دفاعي داشت، حالا استراتژي تهاجمي اتخاذ كرده است. الان اسلام در حال گسترش به همه جهان است. (پل ويريج،رياست بنياد كنگره آزاد آمريكا)
به عقيده من هيچ صدايي در قرن بيستم مثل صداي امام، جهان را به لرزه در نياورد. حضرت امام پس از جنگ جهاني، اولين شخصيتي بودند كه به صورت جهاني «طلسم سكوت» را در مقابل طاغوت و ظلم شكستند، اگر اين طلسم نشكسته بود امروز شوروي زنده بود. (پروفسور حميد مولانا)
انقلاب اسلامي ايران، استثنايي بود. فداكاري و شهامت شما نيز عجيب بود. شما به ما درس خوبي داديد؛ شهادت طلبي، شجاعت و... تلقي خودتان را از اسلام به كشورهاي منطقه صادر كرديد. انقلاب را به تمام جهان صادر كرديد. ايران با نيروهاي مذهبي و مردمي، قابليت استقامت در مقابل همه توطئه ها را دارد. فيدل كاسترو، رهبر انقلاب كوبا

گويي شخصيتي(امام خميني) از شخصيت‌هاي آزمون بزرگ صدر اسلام (فتنة الكبري)با معجزه اي به دنيا بازگشته تا پس از پيروزي امويان و به خون غلتيدن شهيدان اهل بيت(ع)، سپاه علي(ع) را رهبري كند. محمد حسنين هيكل (نويسندة معروف عرب)
آيت الله خميني(ره) رهبر روحاني و بزرگي بود كه نه تنها مسلمانان ايران، بلكه تمام جهان، از ايشان الهام مي گرفتند. موسويني، رئيس جمهور وقت اوگاندا
امام خميني(ره) تنها متعلق به شما نيست، بلكه مستضعفين جنوب آفريقا نيز با شنيدن نام امام قلب‌هايشان به لرزه مي افتد. دنيا بداند كه امام خميني(ره) اميد مستضعفان جهان است. عبدالله ويدات، رهبر جوانان مسلمان شاخه آفريقاي جنوبي
انقلاب اسلامي ايران، الگوي جديدي از تكامل انسان و اجتماع را ارائه داده است، كه اين الگو، با ميراث روحي ملت‌ها توافق دارد و همين، دليل دشمني غرب با اوست. آية الله خميني(ره) به زندگي ايرانيان معني بخشيد. روژه گاردي، متفكر بزرگ فرانسوي
قلب آزادگان دنيا و تمام مستضعفان و محرومان دنيا براي امام خميني(ره) مي تپد. او فقط به ايران تعلق ندارد، بلكه تمام محرومان دنيا چه مسلمان و چه غير مسلمان، او را نجات دهنده خود مي دانند. اسقف كاپوچي، اسقف بيت المقدس
آية الله خميني(ره)، مفهوم فرهنگي «فرمانبري» جامعه را تغيير داد و ديوار ترس را شكست و مردم را به سوي چشمه پاك فطرت الهي هدايت كرد. والنتين پروماكوف، انديشمند برجسته كشور روسيه
انقلاب اسلامي در سراسر جهان به نام «خميني» پيوند خورده است؛ زيرا اوست كه انقلاب مردم ايران را به يك رويداد بزرگ جهاني تبديل كرده است. والنتين پروماكوف، انديشمند برجسته كشور روسيه
آية الله خميني(ره)، همانند انبياء فقط با حضور خود، «دين»، «سياست»، «انقلاب»، «خدا» و «مردم» را و ارتباط ناگسستني آنها را با انسان متفكر، نشان داد و معني قيام خويش و قيام انبياي الهي را يادآور شد. والنتين پروماكوف، انديشمند برجسته كشور روسيه
آية الله خميني(ره)، جهان بيني مذهبي را احياي و نور ايمان را روشن ساخت و بزرگ‌ترين حماسه عظيم فداكاري عصر ما را به وجود آورد. والنتين پروماكوف، انديشمند برجسته كشور روسيه
شعار معروف «نه شرقي، نه غربي» توسط آية الله خميني(ره)، موجب استقرار و ايجاد استقلال براي حكومت اسلامي شد و اين، به دور از اختيار ابر قدرت‌ها، اتفاق افتاد. والنتين پروماكوف، انديشمند برجسته كشور روسيه
امام خميني، تجلي منحصر به فرد مبارزه طلبي اسلام در قبال استيلاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي غرب بود. كليم صديقي، رئيس وقت پارلمان مسلمانان انگليس
امام خميني(ره)، مسيح معاصر بود و دقيقاً اشعة صلابت و سازش ناپذيري عيسي بن مريم(ع)، بود. رابين وود زورث
تأثيرپذيري شديد از مقام و عظمت و تحمل و بردباري شكوهمند آية الله خميني(ره) و درك احساس عطيه و موهبت الهي، در اولين ديدار با ايشان احساس شد. اوريانا فالاچي، خبرنگار معروف ايتاليا
امام خميني(ره) با عقايد مذهبي، كه غرب آنها را كهنه و قرون وسطايي مي دانست، جهان را تكان داد. پروفسور ويليام بيمان، از دانشگاه براون آمريكا
وقتي آية الله خميني فتواي قتل سلمان رشدي را صادر كرد، در واقع براي حكومتهاي دنيا پيامي تاريخي فرستاد كه بسياري از دريافت و تحليل آن عاجز ماندند و مضمون واقعي پيام امام چيزي نبود مگر فرا رسيدن «عصري جديد» از حاكميت جهاني، كه غربي‌ها بايد آن را با دقت موردنظر و بررسي قرار دهند، زيرا در ادامه حركت امام خميني، قلمرو انديشه هاي بشري هم جايگاه حكومت‌هاي دولتي را تغيير مي دهد و هم اقتدار دولت‌هاي ملي و محلي را. آلوين تافلر، استراتژيست آمريكايي
احياي دين و معنويت در روزگاري كه سيطرة ماديت و ابزار مادي و انديشه هاي ضد معنوي، جامعه بشري را در چنبره خود گرفته بود، مديون امام خميني و ياران انقلاب اسلامي است. پروفسور ياوس اوسوس، رييس «اتحادية راه اسلامي در اروپا»

آيت الله خميني، غرب را با بحران جدي برنامه ريزي مواجه كرد، تصميمات او آنچنان رعدآسا بود كه مجال هر نوع تفكر و برنامه ريزي را از سياستمداران و نظريه پردازان سياسي مي گرفت. هيچ كس نمي توانست تصميمات او را از پيش حدس بزند، او با معيارهاي ديگري، غير از معيارهاي شناخته شده در دنيا، سخن مي گفت و عمل مي كرد. هنري كسينجر
تبلیغات