مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/انبياى الهى
آخرین پیامک ها - انبياى الهى
انبيا آمدند كه اين قوه ها را بالفعل كنند؛ انسان بالقوه، انسان بالفعل بشود. امام خميني(ره)
انبيا آمدند كه مردم را از ظلمات به نور دعوت كنند. امام خميني(ره)
اگر تمام انبيا جمع بشوند در يك محلي ، هيچ وقت با هم نزاع نمي كنند. امام خميني(ره)
كوشش انبيا از اول تا آخر ، اين بوده است كه اين موجود را ، به صراط مستقيم دعوت كنند و راه ببرند . امام خميني(ره)
بعثت براي اين است كه اخلاق مردم را ، نفوس مردم را ، ارواح مردم را و اجسام مردم را ، تمام اينها را از ظلمتها نجات بدهد ؛ ظلمات را بكلي كنار بزند و به جاي او نور بنشاند. امام خميني(ره)
مسئله بعثت ، يك تحول علمي و عرفاني در عالم ايجاد كرد كه آن فلسفه هاي خشك يوناني را، كه به دست يوناني ها تحقق پيدا كرده بود ، و ارزش هم داشت _ و دارد _ مبدل كرد به يك عرفان عيني و يك شهود واقعي ، براي ارباب شهود. امام خميني(ره)
آن چيزي كه انبيا مي خواستند ، اين بود كه همه امور را الهي كنند؛ تمام ابعاد عالم را، و تمام ابعاد انسان را _ كه خلاصه عالم است ، عصاره عالم است _ ؛ انبيا براي اين آمدند كه همه اينها را الهي كنند. امام خميني(ره)
بركت وجود رسول اكرم بركتي است كه در سرتاسر عالم ، از اول خلق تا آخر، يك همچو موجودي با بركت نيامده است ؛ و نخواهد آمد. امام خميني(ره)
صلوات و سلام خداي بزرگ بر حضرت عيسي ابن مريم ، روح الله وپيامبر عظيم الشأن ، كه مردگان را احيا و خفتگان را بيدار فرمود . صلوات و سلام خداي بزرگ بر مادر عظيم الشأنش ، مريم عذرا ، وصديقه حورا ، كه با نفخه الهي ، چنين فرزند بزرگي را به تشنگان رحمت الهي تسليم نمود. امام خميني(ره)
انبيا اساس كارشان اين بوده است كه اين حب نفس را _ تا آن مقدار كه ممكن است _ سركوب ، و نفسها را مهار كنند . امام خميني(ره)
ما صلاح جامعه را مي خواهيم ؛ ما تبع پيغمبرهايي هستيم كه آمده اند براي اصلاح جامعه ، آ مده اند براي اينكه جامعه را به سعادت برسانند . امام خميني(ره)
اگر تمام انبيا _ عليهم السلام _ در يك عصر مجتمع مي شدند، هيچ اختلافي نداشتند. امام خميني(ره)
انبيا بنايشان براين بود كه دست به شمشير نبرند الّا براي آنها كه علاجي ندارند جز شمشير، و فاسد مي كنند جامعه را. امام خميني(ره)
منطق انبيا اين است كه اشدّاء بايد باشند بر كفار و بر كساني كه بر ضد بشريت هستند؛ بين خودشان هم رحيم باشند. و آن شدت هم رحمت است. امام خميني(ره)
انبيا غصه مي خوردند براي كفار ، غصه مي خوردند براي منافقين ، كه چرا بايد اينها اين طور باشند. امام خميني(ره)
تبلیغات