مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/دين اسلام
آخرین پیامک ها - دين اسلام
اسلام بود و اين صداهاي الله اكبر كه شما را به پيروزي رساند . امام خميني(ره)
بازگذاشتن دست كساني كه قصد تو طئه نسبت به اسلام وملت را دارند خيانت است.امام خميني(ره)
من مكرر اعلام كرده ام كه در اسلام ،نژاد ،زبان ،قوميت و ناحيه مطرح نيست. امام خميني(ره)
در قانون اسلام فرقي ما بين اشخاص نيست . امام خميني(ره)
آنهايي كه نظر سوء نسبت به اسلام دارند ، از باب اين است كه اسلام را درك نكرده اند. امام خميني(ره)
اين دژ بزرگ اسلام ، و اين دژ بزرگ روحانيت ، هر دو آن مورد نفرت اجانب است. امام خميني(ره)
اسلام حكومت ها را موظف به خدمت كرده است. امام خميني(ره)
اسلام در خدمت مستضعفين است. امام خميني(ره)
در احكام مقدس اسلام ، بيش از امور عبادي ، در امور سياسي و اجتماعي بحث شده است. امام خميني(ره)
اسلام برنامه زندگي دارد ؛ اسلام برنامه حكومت دارد. امام خميني(ره)
احكام اسلام احكامي است كه بسيار مترقي است ، و متضمن آزادي ها و استقلال و ترقيات . امام خميني(ره)
هر كشوري كه به قوانين اسلام عمل نمايد ، بدون شك از پيشرفته ترين كشورها خواهد شد . امام خميني(ره)
اسلام بالاترين مكتب است. اسلام از همه مكتب هاي عالم منزه تر است . امام خميني(ره)
اسلام خيرخواه شماهاست ، اسلام [در] دنيا و آخرت شما را سعادتمند مي كند. امام خميني(ره)
اسلام براي ما همه چيز آورده است. امام خميني(ره)
اسلام براي نجات مستضعفين آمد ه است. امام خميني(ره)
اسلام براي بشر آمده است ، نه براي مسلمين و نه براي ايران.ا نبيا مبعوثند بر انسانها ؛ و پيغمبر اسلام مبعوث بود بر انسانها. امام خميني(ره)
اسلام براي تهذيب انسان آمده است. امام خميني(ره)
اسلام مكتب انسان ساز است. امام خميني(ره)
اسلام براي تربيت انسان آمده است. مطلب در برنامه اسلام ، انسان است و تربيت انساني . امام خميني(ره)
تبلیغات