مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/اسلام و عمل ما
آخرین پیامک ها - اسلام و عمل ما
بيرون برويم از اين پوشش شيطاني به پو شش رحماني ؛ آن به اين است كه ما مطابق نظام اسلام عمل كنيم. امام خميني(ره)
شما مسلمانان متعهد ، دَيْن خود را به اسلام بزرگ و خداوند متعال ادا كرديد ، وراه وفاداري و فداكاري را به ما آموختيد. امام خميني(ره)
شما با اسلام اين پيروزي را پيدا كرديد و با اسلام بايد اين پيروزي را تعقيب كنيد. امام خميني(ره)
اين قدرت اسلام و قدرت ايمان بود كه مردم را به وحدت كشاند ، و اين وحدت و قدرت و ايمان بود كه مردم را به پيروزي كشاند. امام خميني(ره)
اگر انسان بخواهد براي اسلام خدمت كند ، نبايد توقع اين را داشته باشد كه همه او را بپذيرند. امام خميني(ره)
اسلام نه ظالم بود و نه زير بار ظلم مي رفت ، و ما هم مي خواهيم اين طورباشيم ،كه نه ظلم كنيم و نه زير بار ظلم برويم. امام خميني(ره)
با اتكا به تعاليم عاليه اسلام ، و ايمان ما به مبادي بود كه با دست خالي بر همه قواي شيطاني غلبه كرديم. امام خميني(ره)
اگر اين مملكت مسلمان بشود، تربيت، تربيت اسلامي باشد، هيچ قدرتي نمي تواند مقابلش بايستد. امام خميني(ره)
اگر اسلام در اين مملكت ، احكام اسلام در اين مملكت پياد ه بشود ، همه جهات مادي و معنوي تأمين خواهد شد. امام خميني(ره)
امروز وظيفه ماست كه در برابر خطراتي كه متوجه اسلام و مسلمين مي باشد ، براي تحمل هر گونه ناملايمات آماده باشيم ، تا بتوانيم دست خائنين به اسلام را قطع نماييم ، و جلو اغراض و مطامع آنها را بگيريم. امام خميني(ره)
ما خودمان را بايد فدا كنيم براي اسلام ، آمال و آرزوهايمان را بايد فدا كنيم براي اسلام. امام خميني(ره)
امروز اسلام بسته به اعمال شماست. امام خميني(ره)
اسلام را معيار حركتهاي خود قرار دهيد. امام خميني(ره)
از ما نمي پذيرند كه ما اسلامي هستيم ، مگر خودمان به اسلام عمل بكنيم. امام خميني(ره)
الان اسلام در دست ماست و ما پاسدار او هستيم ، و اگر آسيب ببيند همه ما مسئول هستيم،در بارگاه خدا همه مسئول هستيم. امام خميني(ره)
من اميدوارم كه مسلمين ، و خصوصاً سران مسلمين ، از شعار به اسلام _ كه يك پوششي است براي عدم عمل بر احكام اسلام _ دست بردارند و به اسلام به حسب آنچه كه هست ، فكر كنند و عمل كنند. امام خميني(ره)
آن چيزي كه سهل مي كند مشكلات را ، اين است كه ما براي اسلام تحمل زحمت مي كنيم. امام خميني(ره)
ميزان در هر كس حال فعلي اوست . امام خميني(ره)
شما فكر اين را بكنيد كه حافظ اسلاميد نه حافظ خود. امام خميني(ره)
از اولياي خدا تعليم بگيريد كه هميشه دنبال مكتب بوده اند ، نه دنبال خودشان. امام خميني(ره)
تبلیغات