مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/قرآن
آخرین پیامک ها - قرآن
اين قرآن است كه هدايت مي كند ما را به مقاصد عاليه اي كه در باطن ذاتمان توجه به او هست ، و خودمان نمي دانيم. امام خميني(ره)
از انس با قرآن كريم ، اين صحيفه الهي و كتاب هدايت ، غفلت نورزند ؛ كه مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طول تاريخ (گذشته و آينده) ، ازبركات سر شار اين كتاب مقدس است. امام خميني(ره)
هر مقداري كه شما عمل كرديد به قرآن ، زير پرچمش رفتيد.پرچم قرآن اين نيست كه پرچم هاي ديگران هستند ، پرچم قرآن عمل به قرآن است. امام خميني(ره)
مبادا قرآن مقدس و آيين نجات بخش اسلام را ، بامكتب هاي غلط و منحرف كننده اي كه از فكر بشر تراوش كرده است ، خلط نماييد. امام خميني(ره)
آنچه مهم است اين است كه مسلمين به اسلام و قرآن عمل كنند . اسلام همه مسائلي را كه مربوط به زندگي بشر در دنيا و آخرت است ، و آنچه را مربوط به رشد و تربيت انسان و ارزش انسان است ، داراست. امام خميني(ره)
قرآن كتاب انسان سازي است ، مكتب اسلام مكتب انسان سازي است ، انسان به همه ابعاد. امام خميني(ره)
تدريس قرآن _ در هر رشته اي از آن _را محطّ نظر به مقصد اعلاي خود قرار دهيد. امام خميني(ره)
هيچ مكتبي بالاتر از قرآن نيست. امام خميني(ره)
قرآن بايد در تمام شئون زندگي ما حاضر باشد. امام خميني(ره)
اگر قرآن نبود ، باب معرفت الله بسته بود إلي الابَد. امام خميني(ره)
تبلیغات