مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/تشيع
آخرین پیامک ها - تشيع
اساساً اسلام _كه تشيع چيزي جز اسلام اصيل نيست_ نه تنها جلوي رشد علمي و فكري بشر را نمي گيرد ، بلكه خود زمينه هاي اين حركت را آماده تر مي كند ؛ و به اين حركت جهت انساني و الهي مي دهد.و تكامل علمي و فرهنگي بشر بعد ازظهور اسلام ، محققين تاريخ را خيره ساخته است. امام خميني(ره)
آن روزي كه _انشاءالله تعالي _ مصلح كل ظهور نمايد ، گمان نكنيد كه يك معجزه شود ، و يكروزه عالم اصلاح شود ؛ بلكه با كوشش ها و فداكاري ها ستمكاران سركوب و منزوي مي شوند. امام خميني(ره)
ما مفتخريم كه مذهب ما جعفري است ، كه فقه ما كه درياي بي پايان است ، يكي از آثار اوست. امام خميني(ره)
امام به معني پيشوا و كسي [است] كه جمعي را در جهتي هدايت و رهبري مي كند.امام بيان كننده خط مشي شيعه و حزب الله ، و رهبري كننده اين تشكيلات بزرگ است ؛ كه تمامي وظايف آنان را از قرآن و سنت پيامبر اسلام ، درزمانهاي مختلف و شرايط مختلف ، اجتهاد و استنباط مي كند و به آنان ابلاغ مي نمايد. امام خميني(ره)
كساني كه مدعي هستند كه ما شيعه امير المؤمنين هستيم ، تبع او هستيم ، بايد در قول و فعل ، و نوشتن و گفتن و همه چيز، تبعيت از او داشته باشند. امام خميني(ره)
ما مفتخريم كه كتاب نهج البلاغه كه بعد از قرآن بزرگ ترين دستور زندگي مادي و معنوي ، و بالا ترين كتاب رهايي بخش بشر است ، و دستورات معنوي و حكومتي آن بالا ترين راه نجات است ، از امام معصوم ما است. امام خميني(ره)
يكي از خصلتهاي ذاتي تشيع ، از آغاز تا كنون ، مقاومت و قيام در برابرديكتاتوري و ظلم است ، كه در تمامي تاريخ شيعه به چشم مي خورد ؛ هر چند كه اوج اين مبارزات در بعضي از مقطع هاي زماني بوده است. امام خميني(ره)
تشيع كه مكتبي است انقلابي ، و ادامه اسلام راستين پيامبر است همچون خود شيعيان ، هميشه مورد حملات ناجوانمردانه مستبدين و استعمار گران بوده است. امام خميني(ره)
در صد سال اخير ، حوادثي اتفاق افتاده است كه هر كدام در جنبش امروز ملت ايران تأثير داشته است: انقلاب مشروطيت جنبش تنباكو و ...قابل اهميت فراوان است ، تأسيس حوزه علمي ديني در بيش از نيم قرن اخير در شهر قم و تأثير اين حوزه در داخل و خارج كشور ايران ، و نيز تلاش روشنفكران مذهبي در داخل مراكز دانشگاهي ، و قيام سال 41_42 ملت ايران به رهبري علماي اسلامي _كه تا امروز ادامه دارد _ ، همه عواملي هستند كه اسلام شيعي رادر سطح جهاني مطرح مي كند . امام خميني(ره)
اسلام به واسطه طايفه شيعه زنده است. امام خميني(ره)
اسلام با حماسه شيعه ، هميشه مقارن بوده است. امام خميني(ره)
مذهب تشيع مذهب فداكاري بوده است .امام خميني(ره)
غدير آمده است كه بفهماند سياست به همه مربوط است. امام خميني(ره)
تبلیغات