مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/دعا و مناجات
آخرین پیامک ها - دعا و مناجات
اين ادعيه انسان را از اين ظلمت بيرون مي برد.وقتي كه از اين ظلمت بيرون رفت ، انساني ميشود كه براي خدا كار مي كند ، كار مي كند اما براي خدا ، شمشير مي زند براي خدا ، مقاتله مي كند براي خدا ؛ قيامش براي خداست.نه اين است كه ادعيه انسان را از كار باز مي دارد. امام خميني(ره)
در هر صورت ، ظرايفي دراين ادعيه مبارك هست كه سابقه ندارد.اينها را توجه بكنيد ، انسان را اين ادعيه مي تواند حركت بدهد. امام خميني(ره)
اين ادعيه، در ماه مبارك رجب ، و خصوصاً در ماه مبارك شعبان ، اينها مقدمه بر آرايشي است كه انسان به حسب قلب خودش مي كند ، براي اينكه مهيا بشودبرود مهماني ، مهماني خدا. امام خميني(ره)
مناجات شعبانيه از بزرگترين مناجات ، و از عظيم ترين معارف الهي ، و از بزرگترين اموري است كه آنهايي كه اهلش هستند ، ميتوانند تا حدود ادراك خودشان استفاده كنند. امام خميني(ره)
اين ادعيه اي كه وارد شده است د رماه مبارك و در ماه شعبان ، اينها راهبر ماست به مقصد. امام خميني(ره)
در شب قدر مسلمانان با شب زنده داري و مناجات خود ، از قيد بندگي غير خداي تعالي _ كه شياطين جن و انس اند _ رها شده و به عبوديت خدا وند در مي آيند. امام خميني(ره)
اينهايي كه از كتب ادعيه انتقاد مي كنند ، اينها براي اين است كه نمي دانند. جاهلند ، بي چاره اند ، نمي دانند كه اين كتب ادعيه چطور انسان مي سازد. امام خميني(ره)
تبلیغات