مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/مسجد
آخرین پیامک ها - مسجد
مسجدها را خالي نكنيد، تكليف است امروز. امام خميني(ره)
مسجد مركز اجتماع سياسي است. امام خميني(ره)
مسجد مركز تبليغ است. امام خميني(ره)
محراب يعني مكان حرب، مكان جنگ، هم جنگ با شيطان و هم جنگ با طاغوت. امام خميني(ره)
اي ملت ! مسجد هاي خودتان را حفظ كنيد؛ اي روشنفكران ! مسجد ها را حفظ كنيد،روشنفكر غربي نباشيد؛ اي حقوقدانها ! مسجدها را حفظ كنيد. امام خميني(ره)
من امروز بايد بگويم كه تكليف است براي مسلمان ها،حفظ مساجد. امام خميني(ره)
سعي كنيد كه مساجد ما به حال مساجد صدر اسلام برگردد ، و توجه داشته باشيد كه عزلت و كناره گيري در اسلام نيست. امام خميني(ره)
اين مساجد بايد مركز تربيت صحيح باشد و مساجد _ بحمد الله_ اكثراً اين طوري است. امام خميني(ره)
بايد در ماه مبارك ، تربيت و تعليم به تمام معنا ، در همه بعدهايش ، در مساجد باشد. امام خميني(ره)
حفظ مساجد امروز جزء اموري است كه اسلام به او بسته است. امام خميني(ره)
مسجد يك سنگر اسلامي است ، و محراب محل جنگ است. امام خميني(ره)
نهضت را از راه مساجد _كه دژهاي محكم اسلامند_ زنده نگه دارند ، وبا شعارهاي اسلامي نهضت را پيش برند. امام خميني(ره)
تبلیغات