مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/شهيد و شهادت
آخرین پیامک ها - شهيد و شهادت
شما چه در دنيا پيروز بشويد يا به شهادت برسيد ، پيروزمنديد. امام خميني(ره)
شهادت در راه اسلام براي همه ما افتخار است. امام خميني(ره)
شهادت براي ما فيض عظيمي است. امام خميني(ره)
در بستر مردن، مردن است و چيزي نيست، لكن در راه خدا رفتن شهادت است و سرفرازي و تحصيل شرافت براي انسان و براي انسان ها. امام خميني(ره)
مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگي سياه است . امام خميني(ره)
چه غافلند دنيا پرستان و بي خبران، كه ارزش شهادت را در صحيفه هاي طبيعت جستجو مي كنند، و وصف آن را در سروده ها و حماسه [ها] و شعرها مي جويند، و دركشف آن از هنر تخيل وكتاب تعقل مدد مي خواهند ، و حاشا! كه حل اين معما جز به عشق ميسّر نگردد. امام خميني(ره)
ما خاكيان محجوب، يا افلاكيان، چه دانيم كه اين ارتزاق عند رب الشهداء چي است؟ امام خميني(ره)
ما اگر كشته شويم _انشاءالله_ بهشت مي رويم، اگر بكشيم هم به بهشت مي رويم. امام خميني(ره)
شهادت عزت ابدي است . امام خميني(ره)
شهادت فخر اوليا بوده است و فخر ما. امام خميني(ره)
هراس ، آن دارد كه شهادت مكتب او نيست. امام خميني(ره)
شهادت رمز پيروزي است. امام خميني(ره)
ملتي كه شهادت را آرزو دارد پيروز است. امام خميني(ره)
اين حس شهادت خواهي [و] فداكاري بود كه يك ملتي ،كه هيچ نداشت، بر طاغوت غلبه پيدا كرد.
* يك ملتي كه زن و مردش براي جان فشاني حاضرند ،و طلب شهادت مي كنند، هيچ قدرتي با آن نمي تواند مقابله كند
* خون شهيدان ما امتداد خون پاك شهيدان كربلاست. امام خميني(ره)
ما از خدا هستيم همه ،همۀ عالم از خداست، جلوۀ خداست؛ و همه عالم به سوي او بر خواهد گشت.پس چه بهتر كه برگشتش اختياري باشد و انتخابي، و انسان انتخاب كند شهادت را در راه خدا ،و انسان اختيار كند موت را براي خدا، و شهادت را براي اسلام . امام خميني(ره)
مجاهد في سبيل الله بزرگتر از آن است كه گوهر زيباي عمل خود را به عيار زَخارف دنيا محك بزند. امام خميني(ره)
دنيا با همه زرق و برق ها و اعتباراتش ، به مراتب كوچكتر از آن است كه بخواهد پاداش و ترفيع مجاهدان في سبيل الله گردد . امام خميني(ره)
وقت آن است كه ما كه وارثان اين خون ها هستيم ، و بازماندگان جوانان و شهداي به خون خفته هستيم ، از پاي ننشينيم تافداكاري آنها را به ثمر برسانيم شهادت يك هديه ايست از جانب خداي تبارك و تعالي براي آن كساني كه لايق هستند. امام خميني(ره)
عزاداري كردن براي شهيدي كه همه چيز را در راه اسلام داد، يك مسأله سياسي است، يك مسأله ايست كه در پيشبرد انقلاب اثر بسزا دارد؛ ما از اين اجتماعات استفاده مي كنيم. امام خميني(ره)
قبور شهدا و اجساد و ابدان معلولان، زبان گويايي است كه به عظمت روح جاويد آنان شهادت مي دهد. امام خميني(ره)
تبلیغات