مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/ايمان و ارزش‌ها
آخرین پیامک ها - ايمان و ارزش‌ها
ايمان به خدا نور است، ايمان به خدا باعث مي شود كه تمام تاريكيها از پيش پاي مؤمنين برداشته بشود . امام خميني(ره)
ايمان عبارت از اين است كه آن مسائلي را كه شما با عقلتان ادراك كرده ايد، آن مسائل را قلبتان هم به آن آگاه بشود ، باورش بيايد . امام خميني(ره)
كساني كه با خدا باشند ،توجه به خدا و ايمان به خدا داشته باشند، خداوند آنها را از تمام ظلمتها، از تمام تاريكيها خارج مي كند؛ و به حقيقت نور مي رسند . امام خميني(ره)
بدان كه ايمان نيز از كمالات روحانيه اي است كه به حقيقت نوريه آن كمتر كسي آگاه گردد.حتي خود مؤمنين تا در عالم دنيا و ظلمت طبيعت هستند، از نورانيت ايمان خود و كراماتي كه در پيشگاه مقدس حق براي آنها است مطلع نيستند . امام خميني(ره)
مبدأ همه خيرات و مبدأ همه ترقياتي كه براي يك مملكت است، چه درجهت مادي، چه در جهت معنوي، اين است كه ايمان در كار باشد . امام خميني(ره)
آنچه ميزان سعادت است اين است كه انسان مؤمن باشد، و صبر داشته باشد و ديگران را به صبر وادار كند، و حق بگويد و ديگران را به حق گفتن وادار بكند . امام خميني(ره)
كوشش كنيد معنويت را تقويت كنيد در بين اين ملت، با معنويت است كه شما مي توانيد استقلال خودتان را حفظ كنيد و به مراتب كمال برسانيد . امام خميني(ره)
كساني كه براي خدا كار مي كنند، هيچ وقت باخت در آن نيست.آنهايي كه براي دنيا كار مي كنند باخت دارند، كه اگر نرسيدند، خوب باختند و عمرشان [را] هم هدر دادند . امام خميني(ره)
ما اميدمان به خداست و مأيوس از خدا نيستيم؛ و بر مشكلات به اميد خدا غلبه مي كنيم . امام خميني(ره)
من اطمينان دارم كه تا اين ملت توجه به خدا دارد، هيچ قدرتي نمي تواند به اين آسيب برساند . امام خميني(ره)
اگر ملت ما براي خدا و براي رضاي پيغمبر اكرم به پيش برود ، تمام مقاصدش حاصل خواهد شد . امام خميني(ره)
گمان نكنيد كه كاخ سفيد و كرملين الآن آرام نشسته اند و با وضع آرام زندگي مي كنند؛ آنها با اضطراب زندگي مي كنند، و اين اضطراب براي اين است كه آنها تَبَع شيطان هستند، و شيطان نمي گذارد كه طمأنينه پيدا بشود در قلب انسان . امام خميني(ره)
اگر ايمان به خدا و عمل براي خدا در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي و ساير شؤون زندگي بشر وارد شود ، پيچيده ترين مشكلات امروزي جهان به آساني حل مي شود . امام خميني(ره)
عدد كم " بودن اشكال ندارد ، "ايمان قوي " بودن مهم است . امام خميني(ره)
اگر ايمان وارد قلب شود كارها اصلاح مي شود . امام خميني(ره)
بدان كه حقيقت علم و ايمان _كه متقوّم به علم است_ نور است . امام خميني(ره)
اگر جنبه ايمان مردم تقويت شد، همه امور به راحتي انجام مي شود . امام خميني(ره)
تهديد و تطميع در كساني اثر مي كند كه ايمان ندارند امام خميني(ره) .
مدعيان ايمان زيادند، لكن مؤمنين اندكند . امام خميني(ره)
من نمي توانم باور كنم كه كسي مبادي معنوي نداشته باشد و براي مرد م كوشش كند . امام خميني(ره)
تبلیغات