مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/اخلاص
آخرین پیامک ها - اخلاص
خودتان را متصل كنيد به آن درياي لايزال ، و كارهايتان را كارهاي الهي كنيد.توجه به احكام خداي تبارك و تعالي داشته باشيد . امام خميني(ره)
در هر درجه كه هستي بكوش، و اخلاص خود را زيادت كن، و اوهام نفس و وساوس شيطان را از دل بيرون نما؛ البته نتيجه برايت حاصل مي شود ، و راهي به حقيقت پيدا مي كني، و طريق هدايت براي تو باز مي شود، و خداوند تبارك و تعالي از تو دستگيري مي فرمايد . امام خميني(ره)
شما روي تدبير و فكر عمل كنيد، ديگر نه از كشتن بترسيد و نه از كشته شدن . عمده اين است كه قصدتان خالص باشد . امام خميني(ره)
كوشش كنيد قصد خودتان را خالص كنيد براي خدا؛ كه چه كشته بشويد و چه بكشيد شما اهل نجات هستيد . امام خميني(ره)
قلب را به خلوص نيت و صدق باطن مزيّن نماييم و صفا دهيم ! امام خميني(ره)
هيچ عبادتي بي نيت خالصه ،مقبول درگاه حق تعالي نيست . امام خميني(ره)
كمال وحسن اعمال، به نيّات و اقبال قلب و حفظ حدود است . امام خميني(ره)
جديت كنيد كه كارهايتان براي خدا باشد، قيامتان لله باشد . امام خميني(ره)
هيچ چيز در عبادات به اهميت نيت و تخليص آن ،نيست . امام خميني(ره)
تبلیغات