مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/دنيادوستى و قدرت‌طلبى
آخرین پیامک ها - دنيادوستى و قدرت‌طلبى
قدرت طلبي از هر كه باشد ، از شيطان است . امام خميني(ره)
دنيا آني است كه در ماهست ، كه ما را از مبدأ كمال دور مي كند ،و به نفس و نفسانيت خودمان مبتلا مي كند. امام خميني(ره)
هر چه توجه نفس به دنيا بيشتر گردد ،به همان اندازه از توجه به حق و عالم آخرت غافل گردد. امام خميني(ره)
تمام مفاسد روحاني و اخلاقي و اعمالي ، از حب به دنيا ، و غفلت از حق تعالي و آخرت است. امام خميني(ره)
علمي كه انسان را به خدا نزديك مي كند، در نفس دنيا طلب باعث دوري بيشتر از درگاه ذي الجلال مي گردد.امام خميني(ره)
هر چه وجهه قلب به تدبير امور و تعمير دنيا بيشتر شد و علاقه افزون گرديد، غبار ذلت و مسكنت، بر او بيشتر ريزد، و ظلمت مذلت و احتياج ، زياد تر آن را فرا گيرد . امام خميني(ره)
دنياي مذموم همين است كه انسان توجه داشته باشد ولو به يك تسبيح، و لو به يك كتاب . امام خميني(ره)
توجه به زرق و برق دنيا انسان را از آن احساس انساني اش مي بُرد . امام خميني(ره)
كسي كه رابطه با خدا دارد شكست ندارد.شكست مال كسي است كه آمالش دنيا باشد . امام خميني(ره)
اي عزيز! تو اگر عارنداري از طلب دنيا، لااقل از مخلوق ضعيف، كه مثل خود توست، طلب مكن . امام خميني(ره)
توجه و تعلق نفس به ماديات، انسان را از كاروان انسانها باز مي دارد، و بيرون رفتن از تعلقات مادي و توجه به خداي تبارك و تعالي، انسان را به مقام انسانيت مي رساند . امام خميني(ره)
اگر بخواهند در ضيافت خدا وارد بشوند ،به اندازه وسع خودشان، بايد از دنيا اعراض كنند و قلبشان رااز دنيا برگردانند . امام خميني(ره)
ثروتمندان فقرايي هستند در صورت اغنيا ، و نيازمنداني هستند در لباس بي نيازان . امام خميني(ره)
بيرون رفتن از تعلقات مادي و توجه به خداي تبارك وتعالي، انسان را به مقام انسانيت مي رساند . امام خميني(ره)
بدان كه اين عالم دنيا، براي نقص و قصور و ضعفي كه در آن است، نه دار كرامت وجاي ثواب حق تعالي است، و نه محل عذاب و عقاب است . امام خميني(ره)
ترس از مرگ براي كساني است كه دنيا را مقر خود قرار داده ، و از قرارگاه ابدي و جوار رحمت ايزدي بي خبرند . امام خميني(ره)
هر مقامي كه براي بشر حاصل مي شود ، چه مقامهاي معنوي و چه مقامهاي مادي، روزي گرفته خواهد شد ؛ و آن روز هم نامعلوم است . امام خميني(ره)
آنها جان خودشان را براي اسلام و براي مصلحت كشور اسلامي فدا مي كنند ، و ما سر خون آنها اين جا بنشينيم و با هم جنگ و ستيز كنيم!اين در منطق اسلام از بزرگترين گناهان است . امام خميني(ره)
اين قدر دنبال اين نباشيد كه ما خانه مان چه جور است و زندگي مان چه جوراست و چه...، دنبال آن شرافت انساني باشيد ، دنبال آن معنا باشيد كه شما را پيروز كرد . امام خميني(ره)
اموري كه مربوط به اين عالم است گذراست، زودگذر هم هست؛ و پيروزيها و شكستها و خوشيها و ناخوشيهاي اين دنيا بيش از چند روزي و مقدار اندكي پايدار نيست . امام خميني(ره)
تبلیغات