مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/مستضعفان و محرومان
آخرین پیامک ها - مستضعفان و محرومان
عيد ملت مستضعف روزي است كه مستكبرين دفن شوند . امام خميني(ره)
اي مستضعفان جهان برخيزيد! و همپيمان شويد ،و ستمگران را از صحنه برانيد ،كه زمين از خداست و وارث آن مستضعفانند . امام خميني(ره)
هان اي مسلمانان جهان! و مستضعفان تحت سلطه ستمگران! بپا خيزيد و دست اتحاد به هم دهيد، و از اسلام و مقدرات خود دفاع كنيد ،و از هياهوي قدرتمندان نهراسيد . امام خميني(ره)
هان اي مسلمانان جهان و مستضعفان گيتي! بپا خيزيد و مقدرات خود را به دست گيريد.تا كي نشسته ايد كه مقدرات شما را واشنگتن يا مسكو تعيين كنند؟ ! امام خميني(ره)
مستضعفين عالم اگر بخواهند يك زندگي شرا فتمندانه انساني داشته باشند ،بايد همه مستضعفين جهان به هم دست بدهند و قدرت اين قدرتمنداني كه حق وتو دارند اينها را بايد محدود كنند . امام خميني(ره)
شما اي مستضعفان جهان! و اي كشور هاي اسلامي و مسلمانان جهان! بپا خيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد . امام خميني(ره)
هان اي مستضعفان جهان ! بر مستكبران آدمخوار بشوريد ،و حق خود را از آنان بگيريد؛ كه خداوند با شماست، و وعده او تخلف ناپذير است . امام خميني(ره)
بيدار شويد و خفتگان را بيدار كنيد؛ زنده شويد و مردگان را حيات بخشيد؛ و در تحت پرچم توحيد، براي در هم پيچيدن دفتر استعمار سرخ و سياه ، و خود فروختگان بي ارزش فداكاري كنيد . امام خميني(ره)
مستضعفين همه بلاد ،همه ممالك ،بايد حق خودشان را با مشت محكم بگيرند ،منتظر نباشند كه آنها حق آنان را بدهند، مستكبرين حق كسي را نخواهند داد . امام خميني(ره)
اي مستضعفين جهان ! برخيزيد و در مقابل ابر قدرتها بايستيد ،كه اگر ايستاديد ،اينها هيچ كاري نمي توانند بكنند . امام خميني(ره)
محرومان و ستمديدگان تاريخ بايد خود بر خيزند ،و انتظار نكشند كه ستمكاران آنها را از بند نجات دهند . امام خميني(ره)
پيروزي نهايي اين است كه همه بلاد ،همه مستضعفين ،بر همه مستكبرين پيروز بشوند . امام خميني(ره)
طریق اسلامی این است که مستضعفین را حمایت کنند. امام خميني(ره)
ما به پیروی از اسلام بزرگ، از جمیع مستضعفین حمایت می کنیم. امام خميني(ره)
گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. امام خميني(ره)
آنچه مهم است این است که آن قشر مستضعف بیشتر مورد نظر باشد. امام خميني(ره)
اسلام برای مستضعفین آمده است و اول نظرش به آنهاست. امام خميني(ره)
به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید. امام خميني(ره)
دوستان عزيزم! خود را برای خدمت به اسلام و ملت محروم مهیا کنید؛ کمر به خدمت بندگان خدا که خدمت به خداست ببندید. امام خميني(ره)
به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم، که خیر دنیا و آخرت شما ها[در] رسیدگی به حال محرومان جامعه است. امام خميني(ره)
تبلیغات