مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/پيروزى و عوامل آن
آخرین پیامک ها - پيروزى و عوامل آن
جمعيتي كه پشتوانه اش خداست شكست ندارد . امام خميني(ره)
پيروزي آن است كه مورد توجه حق تعالي باشد، نه اينكه كشوري را بگيريد . امام خميني(ره)
تا روحيه شما توجه به آن مبدأ قدرت دارد پيروزيد، از آن منفصل نشويد . امام خميني(ره)
پيروزي انقلاب رهين همه ملت است . امام خميني(ره)
حفظ اين پيروزي از اصل پيروزي مشكل تر است . امام خميني(ره)
با رفتار و اخلاق اسلامي، اين قدرتي كه شما را به پيروزي رساند ه است حفظ كنيد . امام خميني(ره)
مقصد كه الهي شد دنبالش پيروزي است . امام خميني(ره)
رمز پيروزي شما ايمان و وحدت كلمه بود . امام خميني(ره)
ملت رزمنده ايران با ايمان به خدا و وحدت كلمه، بر قدرت شيطاني عظيم كه همه قدرتها پشتيبان آن بودند غالب شد، و دست همه ابرقدرتها را از كشور خود قطع كرد . امام خميني(ره)
ايمان به خدا و وحدت كلمه اين معنا را پيش آورد كه ابر قدرتها را كنار زديم . امام خميني(ره)
آن رمزي كه شما را پيروز كرد : ايمان به خدا، توجه به خدا بود . امام خميني(ره)
ايمان به خدا، ايمان به مبادي اسلامي بود كه شما را پيروز كرد . امام خميني(ره)
ما با اين قدرت ايمان، كه همه اقشار ملت ما با هم اسلام را فرياد زدند، پيروز شديم نه با عدد و عده . امام خميني(ره)
ما بايد بفهميم چرا پيروز شديم، اين «چرا» را اگر فهميديم، آن وقت بايد كوشش كنيم كه همان چيزي را كه ما را پيروز كرده حفظش كنيم . امام خميني(ره)
رمز پيروزي ما توجه به خداي تبارك و تعالي و پاسداري اسلام بود .امام خميني(ره)
الله اكبر ما را پيروز كرد، حالا هم سلاح ما همان الله اكبر است.و وحدت كلمه ما را پيروز كرد، حالا هم سلاح ما همان وحدت كلمه است . امام خميني(ره)
نظرلطف خدا بود كه شما با نداشتن سازمان، و با نداشتن سازوبرگ ارتشي، بر قدرتهاي بزرگ پيروز شديد.امام خميني(ره)
توجه به خدا را حفظ كنيد تا پيروز باشيد . امام خميني(ره)
اين دست مبارك الهي كه بر سر شما[ست]و عنايت حق تعالي كه بر شما سايه افكند، اين را قدر بدانيد و حفظ كنيد؛ اگر حفظ شد در همه مراحل پيروز هستيد . امام خميني(ره)
حفظ يك پيروزي از اصل پيروزي مشكلتر است . امام خميني(ره)
تبلیغات