مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/ايام الله
آخرین پیامک ها - ايام الله
پانزده خرداد » مبدأ نهضت اسلامي ايران است . امام خميني(ره)
من روز پانزدهم خرداد را براي هميشه عزاي عمومي اعلام مي كنم . امام خميني(ره)
اولين و مهم ترين فصل خونين مبارزه، در عاشوراي پانزده خرداد رقم خورد . امام خميني(ره)
واقعه پانزده خرداد ننگ بزرگي براي هيأت حاكمه به بار آورد.اين واقعه فراموش شدني نيست . امام خميني(ره)
بايد « پانزده خرداد » و « نوزده دي » جاويد و زنده نگه داشته شود تا جلادي شاه از خاطره ها نرود، و نسلهاي آتيه جرايم شاهان سفاك را بدانند.امام خميني(ره)
قيام پانزده خرداد اسطوره قدرت ستمشاهي را در هم شكست و افسانه ها و افسونها را باطل كرد . امام خميني(ره)
ملت عظيم ايران لازم است شكر نعمت هاي غير متناهي الهي را، در سالروز پانزده خرداد به جان و دل بجا آورد . امام خميني(ره)
در حقيقت دست آورد نهضت پانزده خرداد 42، پيروزي 22 بهمن 57 بود . امام خميني(ره)
هفده شهريور » از ايام الله است . امام خميني(ره)
سالروز هفدهم شهريور كه گزارشگر جنايات شاهنشاهي ضد انساني و اسلامي است، و از ايام الله و نشانگر مقاومت و شجاعت و ايستادگي ملت در مقابل ستمگران و جنايتكاران است، در خاطره ملت مبارز ايران زنده است ، و زنده خواهد بود . امام خميني(ره)
خاطره تلخ 17 شهريور57 و خاطره تلخ روزهاي بزرگي كه بر امت گذشت، ميوه شيرين سرنگوني كاخ هاي استبداد و استكبار، و جايگزيني پرچم جمهوري عدل اسلامي را به بار آورد . امام خميني(ره)
هفده شهريور 57 از ايام الله است، كه ملت شريف ايران ياد آن را زنده نگه مي دارد . امام خميني(ره)
من به نيابت حضرت ولي عصر، امام زمان (ع) به همه مسلمانان جهان، مصيبت چهارم شوال سال 98 ق.(17 شهريور) را، خاصه به خانواده هاي داغدار تسليت مي گويم و در عين حال تبريك . امام خميني(ره)
خدا شاهد است مصطفاي من تنها آن نبود كه سالش نزديك است، بلكه همه به خاك و خون كشيده هاي حادثه شوال، مصطفاي من بودند . امام خميني(ره)
روز 13 آبان، روز هجوم وحشيانه رژيم منحوس به دانشگاه و كشتار دسته جمعي دانشجويان عزيز ماست. امام خميني(ره)
ملتي كه «15 خرداد» روز خون و «17 شهريور» روز نويد پيروزي خون ، جمعه « سياه روزي» رژيم را با افتخار و پيروزي پشت سر گذاشته است، از اين محاصرات اقتصادي و نظامي باك ندارد.آنان باك دارند كه اقتصاد را زيربنا، و شكم را قبله گاه، و دنيا را مقصد و مقصود مي دانند . امام خميني(ره)
درود بر عاشورا، درود بر«15 خرداد» و «22 بهمن» ، درود بر ايام الله و بر ملت شريف ارزشمند ايران . امام خميني(ره)
درود بر بيست و دوم بهمن، يوم الله، و بر آفرينندگان آن . امام خميني(ره)
بيست و دوم بهمن بايد سرمشق ما باشد در طول زندگي و براي نسل هاي آينده، كه همه آنها 22 بهمن را كه [روز] غلبه ما بر كفر و الله بر طاغوت و اسلام بر كفر بود، بايد حفظ كنند و بزرگ بشمارند . امام خميني(ره)
روز 22 بهمن روزي بود كه ارتش و ملت به هم پيوستند و روزي بود كه ارتش از طاغوت به الله برگشت و با تكبير و پشتيباني امت بر طاغوت غلبه كرد؛ و اين معنا بايد سرمشق ما باشد در تمام زندگي . امام خميني(ره)
تبلیغات