مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/وحدت و برادرى
آخرین پیامک ها - وحدت و برادرى
رمز پيروزي شما ملت بزرگ، وحدت كلمه و اتكال به ايمان بود. امام خميني(ره)
اين وحدت و توجه به خدا و الله اكبر بود كه شما را بر آن قدرتها پيروز كرد. امام خميني(ره)
كوشش كنيد كه اين وحدت كلمه از دست نرود، و مهم اين كه اتكال بر خدا از دست نرود. امام خميني(ره)
مسلمين بايد يد واحده باشند بر ضد همه ستمگران. امام خميني(ره)
اصولاً دعوت به اسلام دعوت به وحدت است. امام خميني(ره)
مؤمنين سرتاسر دنيا برادرند به حسب حكم قرآن، و برادرها برابرند. امام خميني(ره)
در اسلام همين برادري است كه مبدأ همه خيرات است. امام خميني(ره)
با حفظ برادري، شما به اينجا رسيديد ؛ و با حفظ برادري بايد جلو برويد. امام خميني(ره)
من مكرر اعلام كردم كه در اسلام نژاد، زبان، قوميت و ناحيه مطرح نيست.تمام مسلمين _ چه اهل سنت و چه شيعه _ برادر و برابر، و همه برخوردار از همه مزايا و حقوق اسلامي هستند. امام خميني(ره)
سني و شيعه مطرح نيست در اسلام، كرد و فارس مطرح نيست در اسلام ، همه برادر با هم هستيم . امام خميني(ره)
ما الآن همه مان با هم موظفيم كه دست به دست هم بدهيم، برادر باشيم با هم ، و همه با هم بسازيم ايران را. امام خميني(ره)
آنچه كه لازم است الآن براي همه ما ، حفظ اين وحدت است . امام خميني(ره)
ملت ايران با اين وحدت كلمه و اتكال به اسلام نهضت را پيش برد، و اين رمز را از دست نخواهد داد. امام خميني(ره)
بايد ما همه اين رمز را بفهميم كه وحدت كلمه رمز پيروزي است ، و اين رمز پيروزي را از دست ندهيم. امام خميني(ره)
ما در سايه آرامش و وحدت مي توانيم اين كشور را به مقاصد عاليه اسلامي برسانيم. امام خميني(ره)
همه مي دانيم وحدت ملت چه اثرهاي معجزه آسايي داشته است و دارد؛ و در مقابل، تفرقه و تنازع چه نكبتهايي به سر مسلمين در طول تاريخشان آورده است. امام خميني(ره)
از امور مهمه اي كه بر همه ما واجب است دفاع از اسلام، دفاع از جمهوري اسلامي است، و آن بستگي دارد به وحدت. امام خميني(ره)
اگر مسلمين «يد واحد» باشند كسي نمي تواند مقابل اين جمعيت قيام كند. امام خميني(ره)
اگر مسلمين با هم متحد بشوند هيچ دولتي نمي تواند به آنها غلبه كند. امام خميني(ره)
اسلام آمده است تا تمام ملل دنيا را، عرب را، عجم را، ترك را، فارس را ، همه را با هم متحد كند؛ و يك امت بزرگ به نام امت اسلام در دنيا برقرا كند. امام خميني(ره)
تبلیغات