مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/اختلاف و تفرقه
آخرین پیامک ها - اختلاف و تفرقه
اختلاف سليقه ها را در يك محيط خوب، برادرانه حل كنيد. امام خميني(ره)
آن كه صدمه بيشتر به ما مي زند همين اختلافات داخلي است. امام خميني(ره)
تفرقه از شيطان است، و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است. امام خميني(ره)
عزيزان من! از اختلاف كه الهام ابليس است اجتناب نماييد. امام خميني(ره)
اگر شما با من و من با شما مقابله كنيم، غير از اينكه ديگران سوء استفاده كنند چيزي به دست نمي آيد. امام خميني(ره)
قدرتهاي بزرگ كه مأيوس شدند از اينكه با جنگ و يا حمله نظامي بتوانند كاري بكنند، دست به شيطنت زده اند و مي خواهند شماها را از هم جدا كنند و اختلاف بين شما بيندازند. امام خميني(ره)
من به سراسر كشور، به سراسر ملت هشدار مي دهم : اگر چنانچه از اين اختلاف اندازها پيروي كنند، هركس باشد، مملكت شما به دامان آمريكا مي افتد. امام خميني(ره)
از ملي گرايي خطرناك تر و غم انگيز تر، ايجاد خلاف بين اهل سنت و جماعت با شيعيان است، و القاي تبليغات فتنه انگيز و دشمني ساز بين برادران اسلامي است. امام خميني(ره)
بايد دولت ، مجلس و قوه قضائيه احساس كنند كه يك تكليف دارند، و آن اين كه اختلاف نداشته باشند. امام خميني(ره)
ما اگر اختلاف سليقه داريم، اختلاف بينش داريم، بايد بنشينيم و با هم در يك محيط آرام صحبت كنيم، و مسائل خودمان را به ميان بگذاريم و حل كنيم. امام خميني(ره)
امروز هر مطلب كه موجب انحراف ملت شريف از مسير اصلي است، شيطاني است و با نقشه شياطين طرح مي شود. امام خميني(ره)
كليه چيزهايي كه در آن بوي اختلاف مي آيد اين«بلا اشكال» از شيطان است. امام خميني(ره)
امروز دعوا كردن انتحار است، خود كشي است.امروز اختلاف خودكشي است. امام خميني(ره)
اختلاف از زبان هر كس باشد، از زبان هر موجودي باشد، اين زبان، زبان شيطان است. امام خميني(ره)
بزرگترين معصيت، امروز در كشور ما ايجاد اختلاف است، ايجاد نفاق است. امام خميني(ره)
تبلیغات