مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/آزادى
آخرین پیامک ها - آزادى
اول مرتبه تمدن، آزادي ملت است. امام خميني(ره)
دموكراسي اسلام كاملتر از دموكراسي غرب است. امام خميني(ره)
آزاديي كه در اسلام است در حدود قوانين اسلام است. امام خميني(ره)
«آزادي صادراتي» آزاديي است كه بچه هاي ما را به فحشا كشاند. امام خميني(ره)
بايد ما همه بيدار باشيم، متوجه باشيم به اين كه از آزادي سوء استفاده نكنيم. امام خميني(ره)
اسلام هم آزادي دارد، اما آزادي بي بند و باري نه؛ ما آزادي غربي نمي خواهيم. امام خميني(ره)
اسلام يك دين مترقي، و دموكراسي به معناي واقعي است. امام خميني(ره)
آزادي را اسلام به ما داد، قدر اين آزادي را بدانيد و قدر اين اسلام را بدانيد. امام خميني(ره)
آزادي در حدود اسلام است، در حدود قانون است؛ تخلف از قانون نشود به خيال اينكه آزادي است. امام خميني(ره)
حفظ كنيد حدود اسلام را، از آزادي ها سوء استفاده نشود، آزادي در حدود اسلام است. امام خميني(ره)
قانون اسلام مسبّب آزادي ها و دموكراسي حقيقي است، و استقلال كشورها را نيز تضمين مي كند. امام خميني(ره)
مي خواهند آزادي شما را با آزادي سلب كنند ، آزادي ناسالم در شما ايجاد كنند و آزادي حقيقي را از شما بگيرند. امام خميني(ره)
جلوي آزادي هرگز گرفته نشده است و نمي شود و مردم آزادند، الّا آنجايي كه بخواهند تباهي بكنند و بخواهند ملت را به عقب برانند. امام خميني(ره)
آزادي به شكل غربي آن، كه موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مي شود، از نظر اسلام و عقل محكوم است. امام خميني(ره)
ما آزاديي كه اسلام در آن نباشد نمي خواهيم. امام خميني(ره)
از آزادي هاي مخرب بايد جلوگيري شود . امام خميني(ره)
آزادي يك نعمت بزرگ الهي است. امام خميني(ره)
ما مصائب را به خاطر رسيدن ملتمان به آزادي و استقلال تحمل خواهيم كرد. امام خميني(ره)
آزادي يك امانت الهي است كه خداوند نصيب ما كرد. امام خميني(ره)
انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادي او و تسليم در برابر ساير انسانهاست. امام خميني(ره)
تبلیغات