مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/حضور مردم در صحنه
آخرین پیامک ها - حضور مردم در صحنه
حضور شما مردم مؤمن و از جان گذشته است كه روشنفكران «غرب و شرق زده» را براي هميشه رسوا مي كند. امام خميني(ره)
حضور شما مردم عزيز و مسلمان در صحنه است كه توطئه هاي ستمگران و حيله گران تاريخ را خنثي مي كند. امام خميني(ره)
يك كشوري وقتي آسيب مي بيند كه ملتش بي تفاوت باشند. امام خميني(ره)
ملت همه بايد حاضر باشند در مسائل سياسي. امام خميني(ره)
مردم نبايد كنار بروند، اگر مردم كنار بروند همه شكست مي خوريم. امام خميني(ره)
من اميد واثق دارم كه ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهد داد. امام خميني(ره)
آن چيزي كه براي همه ما لازم است ، اين است كه ما در فكر اين باشيم كه مردم را در صحنه نگاه داريم. امام خميني(ره)
اگر ملت بنشيند كنار و بخواهد دولت يك كاري بكند،دولت همچو قدرتي ندارد. امام خميني(ره)
ملت اسلام ديگر بيدار شد ، ديگر نمي نشيند، اگر من هم برگردم ملت اسلام برنمي گردد. امام خميني(ره)
امروز است كه تمام ملت، چه بانوان محترم و چه برادران، در سرنوشت خودشان دخالت مي كنند. امام خميني(ره)
تبلیغات