مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/حفظ نظام ‏و استمرار نهضت
آخرین پیامک ها - حفظ نظام ‏و استمرار نهضت
ملت با تمام قوا بايد در مقابل دسيسه ها مقاومت كند. امام خميني(ره)
حفظ اين جمهوري اسلامي از اعظم فرايض است. امام خميني(ره)
حفظ نظام از واجبات شرعيه و عقليه است. امام خميني(ره)
ما اگر حق را نصرت ننماييم نبايد در انتظار نصرت حق باشيم. امام خميني(ره)
تا اين نهضت هست از هيچ [چيز] نترسيد، و اصلاً ترس در دل خود راه ندهيد. امام خميني(ره)
ملت بزرگ اسلامي مصمم است به نهضت اسلامي خود ادامه دهد و اجازه دخالت خيانتكاران را در كشور خود ندهد. امام خميني(ره)
ما برايمان واجب عقلي است، واجب شرعي است كه در اين موقع دنبال بكنيم و اين نهضتي كه ايران بپا كرده است به آخر برسانيم. امام خميني(ره)
به ملت عزيز ايران توصيه مي كنم كه نعمتي كه با جهاد عظيم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورديد، همچون عزيزترين امور قدرش را بدانيد و از آن حفاظت و پاسداري نماييد. امام خميني(ره)
به ملت شريف ايران وصيت مي كنم كه در جهان، حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداكاريها و جان نثاريها و محروميتها، مناسب حجم بزرگي مقصود و ارزشمندي و علّو رتبه آن است. امام خميني(ره)
وقتي مقصد الهي شد، راه هر چه مشكل باشد _ چون مقصد الهي است_ بايد به نظر آسان باشد. امام خميني(ره)
شما بدانيد: هر چه تبليغات دنيا و شياطين دنيا برضد شما مي گويند، دليل بر قدرت شماست. امام خميني(ره)
مشكلات [به] دنبال هر انقلابي اجتناب نا پذير است، لكن مشكلاتي نيست كه نشود جبران كرد. امام خميني(ره)
بايد در حفظ دين مقدس و اسلام عزيز و جمهوري اسلامي استقامت كنيم، و مشكلات را با استقبال و استقامت انقلابي رفع نماييم. امام خميني(ره)
خدا مي داند كه اگر اين نهضت شكست بخورد، تا آخر ديگر ايران روي خوش به خودش نمي بيند. امام خميني(ره)
اگر ايران شكست بخورد شرق شكست خورده است.اگر ايران شكست بخورد مستضعفين شكست خورده اند. امام خميني(ره)
اگر اين نهضت بخوابد، اين آتشي كه در دل مردم روشن شده است، اگر اين بخوابد و اين آتش خاموش بشود، ديگر امكان ندارد اين نهضت پيدا بشود يا شبيه آن پيدا بشود. امام خميني(ره)
اگر به واسطۀ بعضي از جهالت ها لطمه اي به اين نهضت بزرگ وارد بشود، مُعاقَبيد پيش خداي تبارك و تعالي، توبه تان مشكل است قبول بشود؛ چون به حيثيت اسلام لطمه وارد مي شود. امام خميني(ره)
همه به فكر اين خون هاي به نا حق ريخته باشيد، به فكر اين معلولين عزيزمان باشيد به فكر اين آوارگان جنگ باشيد و به فكر پيشرفت اسلام؛ نه به فكر اينكه «من بايد و تو نبايد!» ، «من هستم و تو نيستي!». امام خميني(ره)
امروز روزي است كه اگر _ خداي نخواسته _ ما در اين نهضت شكست بخوريم، شكست خورديم تا آخر. امام خميني(ره)
اگر شما گمان كنيد كه ديگر پيروز شديد و بايد برويد سراغ كسب و كارتان، و بي اعتنا باشيد راجع به مقدراتتان ، من خوف اين را دارم كه شكست بخوريد. امام خميني(ره)
تبلیغات