مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/احزاب و حزب‌گرایى
آخرین پیامک ها - احزاب و حزب‌گرایى
اين طور نيست كه حزب ، بد باشد يا هر حزبي خوب باشد؛ ميزان ايده حزب است. امام خميني(ره)
امروز تمام مردم ايران در هر سني كه هستند، از زن و مرد، كه با شعارهاي اسلامي، مبارزه مي كنند جزء حزب الله هستند . امام خميني(ره)
هر مسلماني كه موازين و اصول اسلام را پذيرفته است، و در اعمال و رفتار از انضباط دقيق شيعي برخورداراست، يك عضو از اعضاي حزب الله مي باشد؛ و تمامي دستورات اين حزب و خط مشي آن را قرآن و اسلام بيان كرده است.اين حزب غير از حزب هاي متداول امروز دنياست. امام خميني(ره)
اين انقلاب براي اينكه انقلابي نبوده است كه يك حزبي اين انقلاب را درست كرده باشد، يك گروهي اين انقلاب را درست كرده باشد، انقلابي بوده است كه از متن خود ملت بوده است. امام خميني(ره)
هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم، در صورتي كه مصالح مردم را به خطر نيندازند آزادند، و اسلام در تمامي اين شؤون، حد و مرز آن را تعيين كرده است. امام خميني(ره)
اصل اين احزابي كه در ايران از صدر مشروطيت پيدا شده است، آنكه انسان مي فهمد اين است كه اين احزاب ندانسته به دست ديگران پيدا شده است؛ و خدمت به ديگران بعضي از آنها كرده اند. امام خميني(ره)
اين احزابي كه از اول، مثلاً شايد از مشروطه به اين طرف اين احزاب پيدا شده باشد، اين احزاب مختلفه خيال نكنيد كه «مِن باب اتفاق » يك دسته اي باهم جمع شدند و حزبي تشكيل دادند، اين يك نقشه شيطاني بوده. امام خميني(ره)
لازم است با كمال قدرت و هوشياري، اشخاص يا گروه هايي كه گرايش به مكتب هاي غير اسلامي دارند، و به خوي فرصت طلبي مي خواهند در اين اوقات از فرصت استفاده نموده خود را در صفوف شما داخل كنند و به شما درموقعش از پشت خنجر بزنند، از خود دور كنيد و به آنها مجال تحرك ندهيد. امام خميني(ره)
از اول عالم تا حال دو حزب بوده است:يكي حزب الهي و يكي حزب غير الهي و شيطاني، و آثار هر يك هم جدا بود ه است. امام خميني(ره)
دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه ناپذير سياست جمهوري اسلامي است. امام خميني(ره)
تبلیغات