مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/شوراى نگهبان
آخرین پیامک ها - شوراى نگهبان
از شوراي محترم نگهبان مي خواهم و توصيه مي كنم _ چه در نسل حاضر و چه درنسل هاي آيند ه _ كه با كمال دقت و قدرت، وظايف اسلامي و ملي خود را ايفا [كنند] و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند، و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري نمايند؛ و با ملاحظه ضرورات كشور، كه گاهي با احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود توجه نمايند. امام خميني(ره)
به شوراي نگهبان تذكر مي دهم كه در كار خود استوار باشيد، و با قاطعيت و دقت عمل فرماييد، و به خداي متعال اتكال كنيد. امام خميني(ره)
تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان، امري خطرناك براي كشور و اسلام است. امام خميني(ره)
شوراي محترم نگهبان كه حافظ احكام مقدس اسلام و قانون اساسي هستند، مورد تأييد اين جانب مي باشند؛ و وظيفه آنان بسيار مقدس و مهم است، و بايد با قاطعيت به وظايف خود عمل نمايند. امام خميني(ره)
بايد بگويم كه حضرات آقايان، فقهاي شوراي نگهبان را با آشنايي و شناخت تعيين كردم؛ واحترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مي دانم. امام خميني(ره)
من با نهاد شوراي نگهبان صد در صد موافقم، و عقيده ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد . امام خميني(ره)
تبلیغات