مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/سياست خارجی
آخرین پیامک ها - سياست خارجی
دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه ناپذير سياست جمهوري اسلامي است. امام خميني(ره)
ما نمي توانيم حساب خودمان را از حساب ساير مسلمين جدا كنيم. امام خميني(ره)
اهتمام به امور مسلمين از اوجب واجبات است. امام خميني(ره)
اهتمام به امور مسلمين از فرايض مهمه اسلام است. امام خميني(ره)
ما با حفظ استقلال، با تمام كشورها روابط دوستانه خواهيم داشت. امام خميني(ره)
ما روابط دوستانه با همه ملتها داريم، و دولتها هم اگر با ما به طور احترام [آميز] رفتار كنند، احترام متقابل را داريم. امام خميني(ره)
سياست خارجي ايران با همه دول بر حسب احترام متقابل است و هيچ فرقي بين دول در اين باره نيست. امام خميني(ره)
ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم. امام خميني(ره)
تكليف اسلامي مسلمانان است كه اگر كسي مظلوم واقع شد، بايد به آنان كمك كرد. امام خميني(ره)
ما وظيفه داريم پشتيبان مظلومين و دشمن ظالمين باشيم. امام خميني(ره)
ما با هر نوع معامله اي كه مصالح مسلمين را آسيب برساند مخالفيم. امام خميني(ره)
ما با تمام دولتها در صورتي كه دخالت در امور داخلي ما نكنند و براي ما احترام متقابل قائل باشند، با احترام رفتار مي كنيم. امام خميني(ره)
رابطه با كشورهاي خارجي كه نمي خواهند ما را ببلعند بايد باشد.با آنها كه مي خواهند از طريق روابط،ما را وابسته بكنند هيچ لزومي ندارد؛ و بايد با احتياط با آنها برخورد شود. امام خميني(ره)
ما طرفدار مظلوم هستيم، هر كسي در هر قطبي كه مظلوم باشد ما طرفدار آنها هستيم. امام خميني(ره)
رابطه بين يك ملت بپا خاسته براي رهايي از چنگال چپاولگران بين المللي، بايك چپاولگر عالمخوار هميشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. امام خميني(ره)
ما با ملتها مخالفتي نداريم؛ ما با دولتهايي كه ظالم هستند، چه به ما ظلم كرده باشند و چه به برادران مسلمان ما ظلم كرده باشند و بكنند، با آنها دشمن هستيم. امام خميني(ره)
وقتي ما خدمتگزار ملت شديم ملت هم پشتيبان ما خواهد شد؛ و در اين صورت است كه طمع خارجيها قطع خواهد شد. امام خميني(ره)
هر كس در هر مقام كه خيال سازش با شرق و غرب را داشت، بي محابا و بدون هيچ ملاحظه اي او را از صفحه روزگار بر اندازيد! امام خميني(ره)
حاضر نيستيم كه دولتي بخواهد مبادلات اقتصادي را اهرمي براي نفوذ سياسي و تحميل اغراض استعمارگرانه خود قرار دهد. امام خميني(ره)
دنيا ديگر وضعش جوري شده است كه نمي تواند قبول كند كه همه « بنده» باشندو يك عده « آقا» باشند. امام خميني(ره)
تبلیغات