مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/مستكبرين و ابرقدرت‌ها
آخرین پیامک ها - مستكبرين و ابرقدرت‌ها
اين سيلي كه ابرقدرتها از ايران خوردند، از اول عمرشان تا حالا نخورده بودند. امام خميني(ره)
متحد شويد كه در سايه اتحاد پيروزيتان بر ابر قدرتها حتمي است. امام خميني(ره)
ما اگر چنانچه قدرت داشته باشيم تمام مستكبرين را از بين خواهيم بُرد. امام خميني(ره)
تمام گرفتاريهايي كه ملتها پيدا كردند، از دست اين ابر قدرتهاست. امام خميني(ره)
بر روشنفكران است كه هر چه بيشتر در رسوايي ابر قدرتها و قدرتها بكوشند. امام خميني(ره)
سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستكبرين است؛ و تا اين سلطه طلبان بي فرهنگ در زمين هستند، مستضعفين به ارث خود كه خداي تعالي به آنها عنايت فرموده است نمي رسند. امام خميني(ره)
ما آن صدمه اي كه از قدرتهاي بزرگ خورديم، بايد بگوييم كه بالاترين صدمه، صدمه شخصيت بوده. امام خميني(ره)
امروز وضع سياسي دنيا طوري است كه تمام كشورهاي عالم در تحت نظر سياسي ابر قدرتها هستند. امام خميني(ره)
تمام مقصد اين جنايتكارها رسيدن به يك نقطه است: قدرت؛ قدرت براي كوبيدن هر كسي كه در مقابلشان است. امام خميني(ره)
بدانند كه كشورهاي قدرتمند فرصت طلب، كه غايت آمالشان دست يافتن بر كشورهاي اسلامي و مستضعف است، آنان را در موقع گرفتاري تنها مي گذارند؛ و كلمه وفا در قاموس آنان راهي ندارد. امام خميني(ره)
قدرتهاي جهان بدانند امروز مثل ديروز نيست كه با يك تشر، ملتها چون دولتها از ميدان عقب نشيني كنند. امام خميني(ره)
ما هيچ خوفي از ابرقدرتها نداريم، و در عين حالي كه دستمان از همه آن سلاحهاي آدمكش كذا[يي]كوتاه هست، لكن ايمانمان ما را وادارمي كند كه نترسيم و خوف نداشته باشيم. امام خميني(ره)
ما به ابرقدرتها آن قدر سوءظن داريم كه اگر يك مطلب راستي هم بگويند، ما اعتقادمان طوري مي شود كه براي مصلحتي گفته اند كه مردم را اغفال كنند. امام خميني(ره)
امروز[روز]مخالفت همه جانبه ابر قدرتهاست با اين ملت، در همه مظاهر اسلامي اش؛ و ما بايد بيدار باشيم و توجه داشته باشيم تبليغات اينها براي ما ضررش بيشتر از جنگهاست. امام خميني(ره)
آن روز مبارك است بر ما كه ساطه جهانخواران بر ملت مظلوم ما و بر ساير ملتهاي مستضعف شكسته شود، و تمام ملتها سرنوشت خودشان را به دست خودشان بگيرند. امام خميني(ره)
حق گرفتني است؛ قيام كنيد و ابر قدرتها را از صحنه تاريخ و روزگار بر اندازيد. امام خميني(ره)
مقصد يك مقصد است و آن شكست ابرقدرتهاست. امام خميني(ره)
وظيفه ماست كه در مقابل ابرقدرتها بايستيم، و قدرت ايستادن هم داريم. امام خميني(ره)
هدف اصلي دولتهاي استعمارگر محو قرآن، اسلام و علماي اسلام است. امام خميني(ره)
تبلیغات