مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/فرهنگ و تمدن
آخرین پیامک ها - فرهنگ و تمدن
با انحراف فرهنگ ، کشور به انحراف کشیده می شود. امام خميني(ره)
ما تمدنی را می خواهیم که بر پايه شرافت و انسانیت استوار باشد. امام خميني(ره)
راه اصلاح یک مملکتی[اصلاح] فرهنگ آن مملکت است ، اصلاح باید از فرهنگ شروع شود. امام خميني(ره)
اگر مشکلات فرهنگی و آموزشی به صورتی که مصالح کشور اقتضا می کند حل شود ، دیگر مسائل به آسانی حل می گردد. امام خميني(ره)
اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد؛ و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادي ، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولي پوچ و پوک و ميان تهی است. امام خميني(ره)
اگر ما وابستگی فرهنگی داشته باشیم دنبالش وابستگی اقتصادی هم هست، وابستگی اجتماعی هم هست، سیاسی هم هست، همه اینها هست. امام خميني(ره)
مقدار صدمه ای که ایران از متفکرين و متجددین فرنگ رفته خورده است، از هیچ کس نخورده است. امام خميني(ره)
کمال تأسف است که کشور ما که حقوق اسلامی و قضای اسلامی و فرهنگ اسلامی دارد، این فرهنگ را این حقوق را نادیده گرفته است و دنبال غرب رفته است. امام خميني(ره)
تا این مغز استعماری را ما عوض نکنیم، یک مغز استقلالی جایش نگذاریم نمی توانیم این مملکت را اداره کنیم. امام خميني(ره)
ما با تمدن مخالف نیستیم ، با تمدن صادراتی مخالفیم ؛ تمدن صادراتی ما را به این روز نشانده است. امام خميني(ره)
آن چیزی که ملتها را می سازد فرهنگ صحیح است. امام خميني(ره)
فرهنگ مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای ملت است. امام خميني(ره)
اگر فرهنگ درست بشود یک مملکت اصلاح می شود. امام خميني(ره)
اگر فرهنگ، فرهنگ صحیح باشد جوانهاي ما صحیح بار می آیند. امام خميني(ره)
رأس همه اصلاحات اصلاح فرهنگ است، و نجات جوانهای ما از این وابستگی به غرب . امام خميني(ره)
فرهنگ استعماری ، جوان استعماری تحويل مملکت می دهد. امام خميني(ره)
استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشأت می گیرد. امام خميني(ره)
تبلیغات