مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/رسانه‏‌هاى گروهى
آخرین پیامک ها - رسانه‏‌هاى گروهى
امروز نقش رادیو تلویزیون از همه دستگاهها بالاتر است. امام خميني(ره)
رادیو و تلویزیون موظفند اخباری را نقل کنند که صد در صد صحت آن ثابت می باشد، و برای اضطراب وتشويش اذهان ، اخبار را از غیر منابع موثق نقل ننمایند. امام خميني(ره)
ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، ما با تلویزیون مخالف نیستیم ، ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما ، و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم. امام خميني(ره)
تلويزيون باید ارشاد بکند، رادیو باید ارشاد بکند، روزنامه ها باید ارشاد بکنند ، ورزنامه ها نباید یک چیزهایی را که موجب تهییج مردم است و موجب انحراف مردم است در آنجا بنویسند. امام خميني(ره)
آنچه که در خبر گزاريها مهم است کیفیت آن است، زیرا هر کدام که به راستی و راستگويی نزدیکتر باشد، شوق انسان را به گوش دادن بیشتر می کند. امام خميني(ره)
مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند تا مردم را از همه مسائل ، به خصوص مسائل روز آگاه نمایند. امام خميني(ره)
به نظر من روزنامه ها برای همه مردم است، و همه مردم در آن حق دارند؛ و می شود گفت که گاهی جای دیگران غصب می شود. امام خميني(ره)
روزنامه ها مال طبقه سوم است، مال طبقه اول نیست، و این هم نیست که همه اش مال حکومت باشد . امام خميني(ره)
مجله باید در خدمت کشور باشد ؛ خدمت به کشور این است که تربیت کند، جوان تربیت کند، انسان درست کند، انسان برومند درست کند، انسان متفکر درست کتد تا برای مملکت مفید باشد. امام خميني(ره)
آن که از همه خدمتها بالاتر است این است که نیروی انسانی ما را رشد بدهد ، و این به عهده مطبوعات است .اهمیت انتشارات مثل اهمیت خونهایی است که درجبهه ها ریخته می شود. امام خميني(ره)
باید رادیو و تلویزیون مربي جوانهای ما، مربی مردم کشور باشند. امام خميني(ره)
واقع آن است که آن قدر که پابرهنه ها به رادیو _ تلويزيون حق دارند ما نداریم. امام خميني(ره)
مطبوعات باید یک بنگاه هدایت باشند. امام خميني(ره)
توجه کنید! اگر می خواهید کشور اسلامی باشد باید مطبوعاتش هم اسلامی باشد. امام خميني(ره)
تمام رسانه ها مربی یک کشور هستند، باید تربیت کنند کشور را. امام خميني(ره)
روزنامه ها باید با کسی صورت مخاصمه نداشته باشد بلکه صورت ارشاد داشته باشد. امام خميني(ره)
تبلیغات