مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/دانشگاه‏ و دانشگاهيان
آخرین پیامک ها - دانشگاه‏ و دانشگاهيان
دانشگاه یک کشوری اگر اصلاح شود ، آن کشور اصلاح می شود. امام خميني(ره)
باید این مسئله را دنبال کنیم که دانشگاه اسلامی شود تا برای کشور ما مفید گردد. امام خميني(ره)
دانشگاه مبدأ همه تحولات است. امام خميني(ره)
مقدرات این مملکت دست این دانشگاهیهاست. امام خميني(ره)
از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود. امام خميني(ره)
امیدوارم احساس کرده باشید که همه دردهای ایران از دانشگاه شروع شده است. امام خميني(ره)
اساتید دانشگاه باید بدانند که اگر چنانچه دانشگاه را بسازند، کشورشان را بیمه کرده اند تا آخر. امام خميني(ره)
باید قبل از هر چیز دانشگاه اسلامی باشد؛ برای اینکه کشور هر چه صدمه خورده است از کسانی بوده است که اسلام را نمی شناخته اند. امام خميني(ره)
معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند، و خودش را از غرب جدا کند، و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند؛ و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم. امام خميني(ره)
شما دانشجوهای عزيز! خودتان در صدد این باشید که از غربزدگی بیرون بیایید.این گمشده خودتان را پیدا کنید، گمشده شما خودتان هستید. امام خميني(ره)
دانشگاه را باید شما رو به خدا ببرید، رو به معنویت ببرید؛ و همه درسها هم خوانده بشود، همه درسها هم برای خدا خوانده بشود. امام خميني(ره)
شما دانشگاهیها کوشش کنید که انسان درست کنید؛ اگر انسان درست کردید مملکت خودتان را نجات می دهید. امام خميني(ره)
دانشگاهها را مرکز تربیت قرار دهید؛ علاوه بر دانش، تربیت لازم است؛ اگریک دانشمندی تربیت نداشته باشد مضر است. امام خميني(ره)
دانشگاه باید مرکز درست کردن انسان باشد. امام خميني(ره)
اگر دانشگاه واقعاً دانشگاه باشد، و دانشگاه اسلامی باشد؛ یعنی در کنار تحصیلات، تهذیب هم در آن جا متحقق باشد، تعهد هم باشد، یک کشوری را اینها می توانند به سعادت برسانند. امام خميني(ره)
دانشگاه خوب، یک ملت را سعادتمند می کند و دانشگاه غیر اسلامی، دانشگاه بد ،یک ملت را عقب می زند. امام خميني(ره)
این افرادی که از دانشگاه در می آیند یا مخرب یک کشوری هستند یا سازنده آن کشور هستند. امام خميني(ره)
هر چه از خوبیها و بدیها برای یک ملتی تحقق پیدا می کند: وابستگی یا استقلال، در قید وبند بودن و اختناق یا آزادی، تابع تربیتهای دانشگاهی است. امام خميني(ره)
دانشگاه است که امور کشور را اداره می کند، و دانشگاه است که نسل آینده و حاضر را تربیت می کند.و اگر چنانچه دانشگاه در اختیار چپاولگرهای شرق و غرب باشد ، کشور در اختیار آنهاست. امام خميني(ره)
دانشگاه که در رأس امور هست و تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود آنهاست، باید جدیت کنند که روی خودشان را از غرب و شرق برگردانند. امام خميني(ره)
تبلیغات