مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/مقام مادر
آخرین پیامک ها - مقام مادر
مادر خوب، بچه خوب تربيت مي كند. امام خميني(ره)
هيچ شغلي به شرافت مادري نيست. امام خميني(ره)
خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است، و از خدمت همه كس بالاتر است. امام خميني(ره)
درست شدن كشورها مرهون شماهاست، مرهون شما مادرهاست، خرابي و آبادي كشورها تابع شماهاست. امام خميني(ره)
رحمت خداوند بر مادراني كه جوانان نيرومند خود را به ميدان دفاع ازحق فرستاده، و به شهادت ارجمند آنان افتخار مي كنند. امام خميني(ره)
ملتي که خواهران و مادران دليرش، افتخار به مرگ جوانان برومندش مي کند که در صف شهدا هستند، پيروز است. امام خميني(ره)
مادران شجاع فرزندان اسلام، خاطره جانبازي و رشادت زنان قهرمان را در طول تاريخ زنده کرده اند. امام خميني(ره)
اساساً تربيت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع مي شود؛ و با تربيت اسلامي و صحيح آنان، استقلال و آزادي و تعهد به مصالح کشور پايه ريزي مي شود. امام خميني(ره)
اول مدرسه اي كه بچه دارد دامن مادر است. امام خميني(ره)
اگر مادرها، مادرهاي با فضيلت باشند، اولاد با فضيلت تحويل مي دهند. امام خميني(ره)
خداي نخواسته _ اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان دامن مادر منحرف بيرون مي آيد. امام خميني(ره)
در دامن مادر، بچه ها بهتر تربيت مي شوند تا پيش استادان. امام خميني(ره)
دامن مادر بزرگترين مدرسه اي است كه بچه در آنجا تربيت مي شود. امام خميني(ره)
شما خانمها شرف مادري داريد، كه در اين شرف از مردهاجلو[تر] هستيد. امام خميني(ره)
تبلیغات