مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/ماه مبارک رمضان
آخرین پیامک ها - ماه مبارک رمضان
رمضان ، ماه خدا، ماه اسلام و تسلیم ، ماه طهارت و پاکیزگى ، ماه آزمایش و تصفیه ناخالصى ها و ماه قیام براى خداست . امام خمینی (ره)
توجه کنید که ماه مبارک رمضان را به آدابش عمل بکنید یعنى آداب روحى اش . فقط دعا نباشد، دعا به معنى واقعى اش . خواندن خدا و تذکر خدا به معناى واقعى . آن تذکرى که نفوس را مطئن مى کند. امام خمینی (ره)
ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن براى هدایت انسان ، ماه روزه ، روزه از گناه و ناپاکى ،ماه مهمانى خدا، ماه سرشارى رحمت حق ، ماه محدودیت شیاطین ، ماه تزکیه ، تربیت و رشد است . امام خمینی (ره)
ماه رمضان مبارک است براى اینکه لیلة القدر دارد... ماه رمضان مبارک است براى اینکه نزول وحى بر او شده است یا به عبارت دیگر معنویت رسول خدا وحى را نازل کرده است . امام خمینی (ره)
من خوف این را دارم که در این ماه مبارک رمضان که ماه تهذیب نفس ‍ است و همه را خدا به ضیافت خودش دعوت کرده است، با صاحب خانه کارى بکنیم که عنایتش از ما برگردد. امام خمینی (ره)
شب قدر، شبى است که احیاء آن سنت الهى است و قدر و منزلت آن از هزار ماه منافقان والاتر است که مقدرات خلق در آن شب پایه ریزى مى شود. امام خمینی (ره)
اگر سر لیلة القدر و سر نزول ملائکه در شبهاى قدر را ما بدانیم ، همه مشکلات ما آسان مى شود. امام خمینی (ره)
شماها در ماه مبارک رمضان مهمان خدا هستید، مهماندار خداست ، و مخلوق مهمان او است . امام خمینی (ره)
در این ماه مبارک رمضان که ماه خداست ، همه موفق بشوید به اینکه دعا کنید براى اسلام ، در رأس ادعیه تان دعاى براى اسلام باشد. امام خمینی (ره)
خداوند بزرگ ماه مبارک رمضان را و از آن میان ، شبهاى قدر را براى عبادت بندگانش برگزید. شب قدرى که هیچ شبى به برترى و عظمت آن ، نمى رسد. امام خمینی (ره)
تبلیغات