مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/توليد ملی و استقلال اقتصادی
آخرین پیامک ها - توليد ملی و استقلال اقتصادی
«تحريم اقتصادي براي شما يك تحفه آسماني بود كه فكرهاي متفكران ما را به راه انداخت و بحمدالله به خودكفايي مي‌روند». امام خمینی (ره)
«وقتي محاصره اقتصادي بشود، افكار همه مردم توجه به اين پيدا مي‌كند كه ما بايد خودكفا باشيم و متخصصين ما مشغول مي‌شوند و افكار خودشان را به راه مي‌اندازند و قدرت خودشان را به راه مي‌اندازند». امام خمینی (ره)
... مادامي كه از عدالت اجتماعي اثري ديده نشده است و مردم از نابرابري‌ها[ي] توزيع و توليد رنج مي‌برند و جامعه به صورت قطب‌بندي شده اداره مي‌شود، اقتصاد اسلامي لباس عمل نپوشيده است. امام خمینی (ره)
ما نه چاه‌هاي نفت را مي بنديم و نه درهاي مملكت را به روي خود مي بنديم و نه كشور را به بازار مصرف هرچه كه غرب مي سازد و مي خواهد به ما تحميل كند، تبديل مي كنيم. امام خمینی (ره)
ان‌شاء‌الله اين كشور يك كشور نمونه مي‌شود براي كشورهاي ديگري كه آنها هم گرفتار آن تبليغات گسترده ابرقدرت‌ها هستند كه نمي‌گذارند آنها هم رشد بكنند. امام خمینی (ره)
«نبايد متأثر بشويم از اينكه ما را در تنگناي اقتصادي قرار دادند. تنگناي اقتصادي، هر كاري بكنند راجع به دنياست، راجع به طبيعت است... . ما نبايد از اين معنا اصلاً آزرده بشويم، چرا آزرده بشويم؟ ما مأمور خدا هستيم». امام خمینی (ره)
اگر خيال كنيد نمي‌توانيد، بدانيد كه نخواهيد توانست. به خودتان تزريق كنيد كه مي‌توانيد و بدانيد كه خواهيد توانست... امام خمینی (ره)
«جهاد كشاورزها اين است كه كشاورزي‌شان را تقويت كنند... اگر ابرقدرت‌ها فردا منع كردند همه كشورها را كه به ما گندم ندهند، خودمان داشته باشيم». امام خمینی (ره)
«بايد كاري كنيم كه زايد بر خودكفا باشيم. كشور ما يك كشوري است كه مي‌تواند بيش از احتياج خودش توليد داشته باشد و صادر كند». امام خمینی (ره)
«ايران اسلامي از نظر اقتصادي به صورتي رشد نمايد كه بازارهاي جهان را از آن خود كند». امام خمینی (ره)
ما چيزي را كه نداريم و به آن نياز داريم، از خارج مي خريم، ولي چرا خود، توليدكننده مايحتاج خود نباشيم؟ امام خمینی (ره)
بايد همه دست به دست هم بدهيم و اين مملكت را اداره كنيم و همه دست به دست هم بدهيم و اين مملكت را سالم بكنيم و اين چرخ‌ها را به راه بيندازيم. امام خمینی (ره)
همه بايد براي هم كار كنند، همان‌طوري كه آنها موظفند كه كار كنند، شما هم موظفيد كه كار بكنيد براي مردم. من هم موظفم كار بكنم. يك مملكتي است مال همه‌تان. مال يك دسته خاصي نيست كه شما بگوييد كه اين، منافعش را مي‌برد. پس چرا كار نمي‌كند. منافع مال همه است، مضارش هم مال همه است. امام خمینی (ره)
در هر صورت، همه قشرها الان موظفند كه كوشش كنند براي حفظ آرامش و فعاليت بكنند، بي‌كار ننشينند، فعاليت بكنند، كار بكنند، تا اينكه مملكت خودشان را نجات بدهند. امام خمینی (ره)
مملكت شما احتياج به كار دارد. محتاج به اين است كه ساخته بشود و ساختن مملكت به دست شماهاست. امام خمینی (ره)
افراد هر يك خودشان را مسئول بدانند، هم مسئول خودشان بدانند، هم مسئول كارهاي ديگران. مسئول خودشان كه كاري كه به آنها محول مي‌شود... خوب انجام بدهد و اگر چنانچه ديد آن برادرش، آن رفيقش، كارش را خوب انجام نمي‌دهد، مسئول او هم هست. بايد او را هدايت كند. امام خمینی (ره)
تا ارتباطتان را از دنيا قطع نكنيد، اين ارتباطي كه شما را به انزواي حقيقي مي‌كشد، نمي‌توانيد خودتان، اهل صنعت بشويد و نمي‌توانيد مملكتتان صنعتي بشود، نمي‌توانيد مستقل باشيد و نمي‌توانيد آزاد باشيد. امام خمینی (ره)
«امروز همه، همه چيز را بر روي ما بسته‌اند و اين خود نعمتي براي ما بوده است. وقتي همه درها بسته شد و فكرها باز، مي‌بينيد كه فعاليت‌ها آغاز شد و همه جا كانون فعاليت است». امام خمینی (ره)
«وقتي كه يك ملتي ديد كه خارج همه چيزش را دارد اداره مي كند و ديگر احتياجي ندارد، اين به فكر نمي افتد كه خودش احتياجش را رفع كند. اگر ما جديت نكنيم براي كشاورزي‌مان، جديت نكنيم براي صنعت نفتمان، جديت نكنيم براي كارخانه هاي خودمان، از بين خواهيم رفت». امام خمینی (ره)
«وقتي اين احساس پيدا شد در يك ملتي كه من خودم بايد هر چيز مي خواهم تهيه كنم، ديگران به من نمي دهند، اين احساس اگر پيدا شد، مغزها به راه مي افتد و متخصص پيدا مي شود در هر رشته اي و بازوهايي كه هر عملي را مي توانند انجام بدهند به كار مي افتند؛ كشاورزي را خودشان درست مي كنند، كارخانه ها را خودشان راه مي اندازند». امام خمینی (ره)
تبلیغات