مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/دعوت الهی
آخرین پیامک ها - دعوت الهی
امام خامنه‌ای: امروز بعد از آنکه دعوتهاى غیرالهى و مادى، چه دعوت مارکسیزم، چه دعوت مکاتبِ به‌اصطلاح انسان‌گرایانه و لیبرالیزم، نشان دادند که نمیتوانند سعادت بشر را تأمین کنند، دلها به سوى اسلام متوجه است. 1392/03/17
امام خامنه‌ای: هر جا صداى عدالت و عدالتخواهى بلند میشود، این صداى اسلام است، ولو آن کسانى که این فریاد را سر میدهند، ندانند این از کجاست. 1392/03/17
امام خامنه‌ای: دعوت اسلام را باید با صراحت، با شجاعت، با صداقت، همراه با رکن اصلى دعوت اسلام - یعنى عدالت - در دنیا منتشر کرد. فرمود: «و تمّت کلمة ربّک صدقا و عدلا»؛ این دو تا، خصوصیات دعوت الهى است. 1392/03/17
امام خامنه‌ای: دعوت انبیاء روزبه‌روز در دنیا ماندگارتر و فراگیرتر و بیشتر به ذهن مردم و دلهاى مردم آشنا و نزدیک شده است؛ شیاطین کار میکنند، اما طبیعت عالم و حرکت عالم به سوى حق است.1392/03/17
امام خامنه‌ای: هیچ شبى در طول تاریخ مثل شب بعثت نبود، که فرداى آن روز پیامبر مکرم با خطاب الهى، مبعوث به این رسالت عظیم و ماندگار در طول تاریخ شد. بعثت، کار بزرگ و دشوارى بود. 1392/03/17
تبلیغات