مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/مردم‌سالاری اسلامی
آخرین پیامک ها - مردم‌سالاری اسلامی
امام خامنه‌ای: مردم احساس میکنند که بر سرنوشت خود در مدیریت کشور و در برنامه‌هاى کلان کشور، آنها هستند که تصمیم‌گیرند و نظارت میکنند و عمل میکنند.1392/05/12
امام خامنه‌ای: در نظام جمهورى اسلامى، پذیرش مسئولیت به معناى کامجوئى از قدرت نیست؛ به معناى قبول زحمات خدمت به مردم است.1392/05/12
امام خامنه‌ای: مزه‌ى مردم‌سالارى را مردم در جمهورى اسلامى چشیدند. از پیروزى انقلاب تا امروز، در همه‌ى مسئولیتهاى اساسى کشور، مردم بودند که نقش ایفا کردند.1392/05/12
امام خامنه‌ای: اینکه در نظام مقدس جمهورى اسلامى، قدرت اجرائى، با آرامش، بین خدمتگزاران نظام دست‌به‌دست میشود، یک پدیده‌ى بسیار ارزشمند و مهمى است. این پدیده ناشى است از مردم‌سالارى اسلامى، که امام بزرگوار ما با درایت خود، با حکمت خود، آن را اساس کار نظام جمهورى اسلامى قرار دادند. 1392/05/12
امام خامنه‌ای: یکى از خصوصیات مردم‌سالارى این است که رابطه‌ى مردم و مسئولان به صِرف رابطه‌ى قانونى منحصر نمیشود؛ بلکه علاوه بر آن، رابطه‌ى عاطفى و ایمانى است؛ که ناشى از اعتقادات مردم، ناشى از بینش دینى مردم، ناشى از تعهد مردم به مبانى و اصول انقلاب است.1392/05/12
تبلیغات