مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/استکبار جهانی
آخرین پیامک ها - استکبار جهانی
امام خامنه‌ای: استخوان‌بندى استکبار در همه‌ى دوره‌ها یکى است؛ البتّه شیوه‌ها و خصوصیّات و روشها در هر زمانى تفاوت میکند. امروز هم نظام استکبارى وجود دارد؛ رأس استکبار هم در دنیا، دولت ایالات متّحده‌ى آمریکا است. 1392/08/29
امام خامنه‌ای: هراس ملّتها از نظام جمهورى اسلامى و ملّت ایران نیست، هراس ملّتها از تسلّط آمریکا است. ملّتها آمریکا را به‌عنوان یک دولت جنگ‌افروز، آتش‌افروز و مداخله‌کننده‌ در امور ملّتها می‌شناسند. 1392/11/19
امام خامنه‌ای: آنچه نقطه‌ى مقابل نظام اسلامى است، استکبار است. جهت‌گیرى خصومتهاى نظام اسلامى، با نظام استکبار است؛ ما با استکبار مخالفیم، ما با استکبار مبارزه میکنیم. 1392/08/29
امام خامنه‌ای: گاهى شنیده میشود دشمنان ملّت ایران، از جمله از دهان نحسِ نجسِ سگِ هار منطقه در رژیم صهیونیستى، چانه میجنبانند که ایران تهدید همه‌ى جهان است؛ نه، این سخنِ دشمن و درست نقطه‌ى مقابل ممشاى اسلامى است. 1392/08/29
امام خامنه‌ای: تهدیدِ همه‌ى جهان، آن نیروهاى شرّ و شرّآفرینى هستند که جز شرارت از خودشان نشان نداده‌اند؛ از جمله همین رژیم جعلى اسرائیل و بعضى از پشتیبانان او. 1392/08/29
امام خامنه‌ای: جبهه‌ مقابل (جبهه استکبار) که بیداری و عزّت مسلمانان را بر نمیتابد، با همه‌ توان به میدان آمده و از همه‌ ابزارهای امنیّتی، روانی، نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی برای انفعال و سرکوب مسلمانان و به خود مشغول ساختنِ آنان بهره میگیرد.‌1392/07/22
امام خامنه‌ای: جوانهاى ما اسم سفارت آمریکا را گذاشتند لانه‌ى جاسوسى، امروز بعد از گذشت سى و چند سال از آن روز، اسم سفارتخانه‌هاى آمریکا در نزدیک‌ترین کشورها به آمریکا - یعنى کشورهاى اروپایى - شده است لانه‌ى جاسوسى. 1392/08/12
امام خامنه‌ای: آدم مستکبر، دولت مستکبر، گروه مستکبر، یعنى آن کسانى و آن دولتى که قصد دخالت در امور انسانها و ملّتهاى دیگر را دارد، در همه‌ى کارهاى آنها مداخله میکند براى حفظ منافع خود؛ خود را آزاد میداند، حقّ تحمیل بر ملّتها را براى خود قائل است.1392/08/12
امام خامنه‌ای: استکبارستیزى یعنى یک ملّتى زیر بار مداخله‌جویى و تحمیل قدرت استکبارگر یا انسان مستکبر یا دولت مستکبر نرود.1392/08/12
امام خامنه‌ای: هرکسى اعتماد کرد به آمریکا، ضربه‌اش را خورد؛ لذا امروز در میان ملّتها شاید بشود گفت منفورترین قدرتهاى دنیا آمریکا است. اگر یک نظرسنجى عادلانه و سالمى در دنیا بین ملّتها انجام بگیرد، گمان نمیکنم نمره‌ى منفى هیچ دولتى به پاى نمره‌ى منفى دولت آمریکا برسد.1392/08/12
امام خامنه‌ای: سیزدهم آبان [شامل] سه حادثه است: حادثه‌ى تبعید امام در سال ۴۳، حادثه‌ى کشتار بى‌رحمانه‌ى دانش‌آموزان در تهران در سال ۵۷، و حادثه‌ى حرکت شجاعانه‌ى دانشجویان در تسخیر لانه‌ى جاسوسى در سال ۵۸؛ هر سه حادثه به نحوى مربوط میشود به دولت ایالات متّحده‌ى آمریکا. 1392/08/12
امام خامنه‌ای: این رویکرد استکبارى که آمریکایى‌ها دارند و از ده‌ها سال پیش تا امروز هم ادامه دارد، موجب شده است که در ملّتهاى دنیا یک احساس بى‌اعتمادى و بیزارى نسبت به دولت آمریکا به‌وجود بیاید.1392/08/12
امام خامنه‌ای: امروز شما باید فکر و تحلیل و دقّت کنید؛ صِرف [گفتن با] زبان نباشد؛ معلوم باشد چرا ملّت ایران با استکبار مخالف است؛ چرا با رویکردهاى ایالات‌متّحده‌ى آمریکا مخالف است؛ این بیزارى ناشى از چیست؛ این را جوانِ امروز بایستى بدرستى و با تحقیق بفهمد.1392/08/12
مقام معظم رهبری: امروز دولت آمریکا در رأس استکبار است. 29/8/1392
مقام معظم رهبری: استکبارجهانی جنایت را در حق ملتها مجاز میداند. 29/8/1392
مقام معظم رهبری: نظام اسلامی جهت‌گیری خصومت‌هایش با نظام استکبار است. 29/8/1392
مقام معظم رهبری: استکبار قادر نیست نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران را تحمل کند، چون انقلاب در اعتراض به استکبار و عوامل استکبار در ایران به وجود آمد. استکبار نمی تواند تحمل کند؛ مگر وقتی که مایوس باشد؛ ملت ایران باید کاری کنند که این یاس در دشمن به وجود بیاید. 29/8/1392
مقام معظم رهبری: یکی از ویژگی های نظام استکباری خودبرتربینی است. مجموعه های استکباری وقتی خودشان را از بقیه انسان ها مجموعه خودشان را از بقیه مجموعه ها برتر دانستند، وقتی همه چیز را فرع بر خودشان دانستند، یک معادله غلط و خطرناکی در تعاملات جهانی به وجود می آید. 29/8/1392
مقام معظم رهبری: یکی از بدترین گرفتاریهای دنیا پدیده استعمار بود. دوران استعمار قابل تداوم نبود و غرب سلطه خود را به شکل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در شرق و کشورهای اسلامی دنبال کرد. 18/6/1392
امام خامنه‌ای: چالشهاى ما با استکبار جهانى تمام که نشده است، چالش و زورآزمائى، براى یک ملت ورزش است و او را روزبه‌روز قوى‌تر میکند؛ ما با این چالشها قوى میشویم؛ لیکن باید مراقب بود، فهمید که چالش هست و حریف چه کار میخواهد بکند، فهمید که راه مقابله‌ى با حریف چیست. اگر اینها را نفهمیدیم، اگر دچار نفهمى و راحت‌طلبى شدیم، اگر از بیّنات و واضحات غفلت کردیم، شکست میخوریم؛ خدا که با کسى خویشاوندى ندارد.
تبلیغات