مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/دشمن
آخرین پیامک ها - دشمن
امام خامنه‌ای: کشور با یک جبهه‌ى دشمن معاند مواجه است. مثل خیلى از چیزهاى دیگر و عرصه‌هاى دیگر که ما در دنیا تکیم، در این قسمت هم در دنیا تکیم!1392/4/30
امام خامنه‌ای: یکى از راهبردهاى اساسى دشمنان اسلام و بخصوص دشمنان نظام در منطقه، راهبرد ایجاد اختلاف مذهبى و مسئله‌ى شیعه و سنّى است؛ این را توجّه داشته باشید. و دو دسته مزدور دشمن در این زمینه شدند: یک دسته آن تکفیریهاى منحرفِ از حقیقت دین، یک دسته هم از کسانى که براى دشمن کار میکنند، زیر اسم شیعه و به نام شیعه.۱۳۹۲/۰۶/۱۴
امام خامنه‌ای: دشمنان دنیاى اسلام خوب فهمیدند که اگر در دنیاى اسلام مذاهب اسلامى گریبان یکدیگر را بگیرند و کشمکش با همدیگر را شروع کنند، رژیم غاصب صهیونیست نفس راحتى خواهد کشید.1392/06/20
امام خامنه‌ای: حجم تبلیغات علیه نظام جمهورى اسلامى یک حجم وحشت‌آورى است؛ تعداد رسانه‌ها علیه نظام جمهورى اسلامى در دنیا یک تعداد نجومى عجیبى است.1392/06/20
امام خامنه‌ای: رها کردن مواضع و عقب‌نشینىِ منهزمانه در مواجهه‌ى با دشمن، از جمله‌ى چیزهایى است که قرآن تأکید میکند که نباید انجام بگیرد؛ در جنگ نظامى و در جنگ سیاسى و در جنگ اقتصادى، در هر جایى که صحنه‌ى زورآزمایى است، در مقابل دشمن باید ایستاد. 1392/08/29
امام خامنه‌ای: امروز سی و چهار سال است که هرگاه نام «دشمن» برده میشود، ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا میشود. 1392/01/01
امام خامنه‌ای: در جنگ نرم هدف دشمن این است که محاسبات طرف مقابل را عوض کند. جنگ نرم مثل جنگ نظامى نیست. در جنگ نرم، هدف آن چیزى است که در دل، ذهن و مغز شماست؛ یعنى اراده‌ى شما. دشمن میخواهد اراده‌ى شما را عوض کند.
امام خامنه‌ای: در دنیاى غرب شما مشاهده کنید؛ امواج مسلمان‌ستیزى را تحریک میکنند، از آنها حمایت میکنند، از اهانت‌کنندگان به اسلام و پیامبر اعظم پشتیبانى میکنند در درون جامعه‌ى اسلامى هم مذاهب مخالف ستیزى را ترویج میکنند، شیعه‌ستیزى را ترویج میکنند؛ این سیاست آنهاست.1392/03/17
امام خامنه‌ای: ما در برنامه‌ریزی‌ها همیشه باید جلوتر از دشمن حرکت کنیم. در مقابل فعالیت دشمن، کشور نباید در حال انفعال به سر ببرد.1392/01/01
امام خامنه‌ای: امروز ما مسلمانها احتیاج داریم به هوشیارى؛ احتیاج داریم به این‌که نقشه‌ى کلى زندگى خود و مواجهه‌ى دشمنان با خود و با اسلام را بشناسیم. اگر نقشه را شناختیم، راه را درست انتخاب خواهیم کرد.1392/03/17
امام خامنه‌ای: وظیفه‌ی همه‌ی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است.1392/01/01
امام خامنه‌ای: بیشترین فشار دشمن براى این است که مردم زیر فشار قرار بگیرند، شاید بتوانند به این وسیله بین مردم و نظام اسلامى فاصله ایجاد کنند.1392/02/07
امام خامنه‌ای: ما سلاح اتمى نداریم، سلاح اتمى هم نخواهیم ساخت، اما در مقابل تهاجم دشمنان - چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستى - براى دفاع از خودمان، در همان سطحى که دشمن حمله کند، به آنها حمله خواهیم کرد.
امام خامنه‌ای: هم در سال ۷۸، هم در سال ۸۸ نقشه و توطئه‌ى دشمن یک جور بود. سعى‌شان این بود که بتوانند ثبات سیاسى را در کشور به هم بزنند.
امام خامنه‌ای: تنها راه، ]برای دشمن[ منحصر در این است که ملت ایران و مسئولین ایران در نهایت به یک محاسبه‌اى برسند که احساس کنند ادامه‌ى این راه به صرفشان نیست. دشمن میخواهد این محاسبه را بر ذهن شما تحمیل کند.
امام خامنه‌ای: همه‌ى دستگاه‌هاى مسئول در کشور براى مقابله‌ى با این تمرکز دشمن، دست به دست هم بدهند؛ اینها در اینجا بر نقطه‌ى حق تمرکز کنند. هرگونه واگرائى نیروها از یکدیگر، واگرائى قواى سه‌گانه از یکدیگر، به ضرر کشور است، به ضرر نظام است. همه باید با هم همکارى کنند، همه باید به هم کمک کنند.
امام خامنه‌ای: [قدرتهای زورگوی عالم] در مقابله‌ى با جمهورى اسلامى، همه‌ى تلاش خودشان را دارند به کار میبرند؛ هدف هم این است که نظام مقدس جمهورى اسلامى را از پشتیبانى مردم محروم کنند. این تحریمها که مشاهده میکنید، هدف اصلى‌اش این است.
امام خامنه‌ای: دنیاى غرب، دستگاه استعمار، گردانندگان کمپانى‌هاى نفتى و تجارى بزرگ دنیا، این کارتلها و تراستها، همه دارند پول خرج میکنند، نقشه‌ریزى میکنند براى اسلام‌ستیزى.1392/03/18
امام خامنه‌ای: دشمنان از اسم اسلامى که امتداد و انتهائى در عمل و در توده‌ى مردم نداشته باشد، نمیترسند؛ اما از اسلام عمل، اسلام اقدام، اسلام توده‌ى مردم، اسلام توکل به خدا، اسلام حسن ظن به وعده الهى میترسند.
امام خامنه‌ای: هر حرکت اختلافى، به هر شکلى، در میان ملتهاى مسلمان، یا در درون یک کشور میان افراد آن کشور، بازى کردن در زمینى است که دشمن آن زمین را تعیین کرده است.
تبلیغات