مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/ارتش و نیروهای مسلح
آخرین پیامک ها - ارتش و نیروهای مسلح
امام خامنه‌ای: کسى را ما تهدید نمیکنیم، امّا لازم میدانیم ملّت ایران در سایه‌ى حصار مستحکم نیروهاى مسلّح جمهورى اسلامى ایران احساس امنیّت بکند.‌1392/07/13
امام خامنه‌ای: ارتش جمهورى اسلامى ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، در یک دوران دشوارِ امتحانِ سخت توانستند آن‌چنان شخصیّتى و هویّتى از خود به منصّه‌ى ظهور و بُروز برسانند که بى‌شک در گذشته‌هاى ما نظیر آن را یا نمیشود دید یا بندرت میتوان مشاهده کرد؛ این را جوانان عزیز ما قدر بدانند.‌1392/07/13
امام خامنه‌ای: وظیفه‌ى همه‌ى مسئولان میدانیم که در راه اقتدار نیروهاى مسلّح تلاش کنند؛ استحکام این نیروها را در برنامه‌هاى خودشان قرار بدهند.‌1392/07/13
امام خامنه‌ای: ارتش و سپاه و بسیج و نیروى انتظامى و همه‌ى کسانى که در ارتباط با نیروهاى مسلّح هستند، این را وظیفه‌ى خود بدانند که حصار مستحکمى در مقابل توطئه‌هاى دشمنان و شرارت دشمنان علیه ملّت ایران خواهند بود.‌1392/07/13
امام خامنه‌ای: ما بدون آن که کسى را تهدید بکنیم، استحکام و اقتدار نیروهاى مسلّح را مهم‌ترین عامل در راه حفظ امنیّت خارجىِ ملّت و جمهورى اسلامى ایران میدانیم.‌1392/07/13
امام خامنه‌ای: ما تهدیدهاى مکرّر و مشمئزکننده‌ى دشمنان ملّت ایران را میشنویم؛ پاسخ ما به هرگونه شرارتى علیه ملّت ایران، پاسخى جدّى و سخت خواهد بود.‌1392/07/13
امام خامنه‌ای: ملّت ایران ملّتى است که سرسختى خود را در راه دفاع از آرمانهاى خود و از منافع خود آن‌چنان نشان داده است.‌1392/07/13
تبلیغات