مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/سپاه پاسداران
آخرین پیامک ها - سپاه پاسداران
امام خامنه‌ای: کارنامه‌ى سپاه در این سى و چند سال، یک کارنامه‌ى درخشان است؛ کارنامه‌ى سپاه در این مدّت نمایشگر تجربه‌ى یک ملّت است؛ یعنى اعماق شخصیّت و هویّت ملّت ایران را میتوان در این کارنامه مشاهده کرد؛ چون سپاه با ایمان و عقیده وارد میدان شد.1392/06/26
امام خامنه‌ای: سپاه، پاسدار انقلاب اسلامى است؛ نمیخواهم بگویم این پاسدارى به معناى این است که در همه‌ى عرصه‌ها‌ى علمى، فکرى، فرهنگى، اقتصادى سپاه بیاید پاسدارى کند؛ لکن مقصود این است که سپاه به عنوان یک موجود زنده باید بداند از چه میخواهد پاسدارى کند؛ این انقلاب چیست.1392/06/26
امام خامنه‌ای: لزومى ندارد حتماً سپاه در عرصه‌ى سیاسى به پاسدارى بپردازد، امّا باید عرصه‌ى سیاسى را بشناسد. این خلط مبحثى که بعضى میکنند باید بدقّت روشن بشود؛ نمیشود یک مجموعه‌اى به عنوان بازوى نگاهبان و پاسدار انقلاب در کشور تعریف بشود، امّا در زمینه‌ى جریانهاى گوناگون سیاسى چشمِ بسته و ناآگاه و نابینا داشته باشد، این معنى ندارد.1392/06/26
امام خامنه‌ای: امروز، همان نگاه به گستره‌ فعّالیّت سپاه پاسداران، درست است، بنده تأیید میکنم؛ لکن سپاه اولاً بایستى همواره بداند که چه میخواهد بکند، از چه چیزى میخواهد پاسدارى کند؛ ثانیاً ثبات قدم خود را که مؤلّفه‌ اصلى هویّت پُرافتخار سپاه است، فراموش نباید بکند؛ این را همه توجّه داشته باشند.1392/06/26
امام خامنه‌ای: یکى از بخشهاى مهمّ کارنامه‌ى سپاه، انقلابى زیستن و انقلابى ماندن است؛ یعنى حوادث، جریانات نتوانست این تشکیلات قوى‌بنیه را از مسیر اصلى و درست، به بهانه‌ى اینکه دنیا تغییر کرده، منحرف کند؛ بهانه‌هایى که میشنوید و مى‌بینید براى وادادگى و پشیمانى مى‌آورند.1392/06/26
امام خامنه‌ای: مکرّر عرض کرده‌ایم کار سپاه متّکى به معنویّت است؛ معنویّت منافات با پیشرفتهاى علمى و ابتکارات گوناگون علمى و عملى و شیوه‌هاى نو و سازماندهى‌ هوشمندانه ندارد... معنویّت منافات ندارد با پرداختن به اصول مادّى کار و تنظیم درست کار؛ بایستى این معنویّت را حفظ کرد.1392/06/26
امام خامنه‌ای: همه‌ى ملت ایران به یک معنا خودشان را موظف میدانند به پاسدارى از انقلاب لیکن خصوصیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى این است که این یک مأموریتِ تعریف‌شده براى آن است. 1392/03/06
تبلیغات