مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/آرمان‌های نظام
آخرین پیامک ها - آرمان‌های نظام
امام خامنه‌ای: در جنگهاى روانى که امروز در دنیا معمول است، یکى از کارها القاى واقعیتهاى غیر واقعى است. یکى از کارکردهاى بصیرت همین است که انسان واقعیتها را آنچنان که هست، ببیند.۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: آرمانهاى نظام یک منظومه‌اى است، مراتب مختلفى هم دارد؛ بعضى از اینها اهداف غائى‌تر و نهائى‌ترند، بعضى‌ها اهداف کوتاه‌مدتند، اما جزو آرمانهایند.۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: جامعه‌ى عادلانه و عادل و پیشرفته و معنوى یک آرمان است؛ جزو آرمانهاى درجه‌ى یک و جزو برترین آرمانها است.۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: هر کسى که در پى تحقق آرمانها است، باید نقش جوانها را جدى بگیرد؛ و بدانید بنده نقش جوانها را جدى میگیرم.۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: توقع من از عزیزان دانشجو این است که همواره دنبال آرمانها باشند؛ چه در آن مواردى که حادثه‌اى که پیش مى‌آید، طبق دلخواه شما است، چه در آنجائى که حادثه‌اى که پیش مى‌آید، طبق دلخواه شما نیست؛ آرمانگرائى را با نگاه به واقعیتها از دست ندهید و دنبال کنید.۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: آرمانگرائى بدون ملاحظه‌ى واقعیتها، به خیالپردازى و توهّم خواهد انجامید. وقتى شما دنبال یک مقصودى، یک آرمانى حرکت میکنید، واقعیتهاى اطراف خودتان را باید بسنجید و بر طبق آن واقعیتها برنامه‌ریزى کنید.۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: بعضىها هستند که اگر چنانچه جریان کار بر وفق مرادشان پیش آمد و به نقطهى مورد نظر خودشان رسیدند، از دنبال کردن آرمانها دست میکشند؛ این خطا است. بعضی هم بعکس؛ اگر آنچه که پیش مىآید، بر طبق خواست و بر وفق مراد آنها نبود، دچار یأس و انفعال و شکست میشوند؛ این هم غلط است. هر دو غلط است. اصلاً بنبستى وجود ندارد در آرمانخواهىِ صحیح و واقعبینانه.۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: بنده معتقدم که آرمانهاى انقلاب بدون نیرو و نشاط و جسارت جوانى، قابل تعقیب و قابل دسترسى نیست.۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: آرمان‌گرائى را با پرخاشگرى اشتباه نکنیم؛ تصور نکنیم که هر کس آرمان‌گراتر است، پرخاشگرتر و دعواکن‌تر است؛ نه. میتوان بشدت پابند به آرمانها و پابند به اصول و به ارزشها بود، درعین‌حال پرخاشگر هم نبود.
امام خامنه‌ای: آنچه ما لازم داریم، آرمان‌گرایى با نگاه به واقعیّتها است. واقعیّتها را هم باید درست فهمید، آنچه که از واقعیّتها موجب اقتدار است، باید شناخت؛ آنچه از واقعیّتها که کمبود و نقص است، آنها را هم باید شناخت.۱۳۹۲/۰۶/۱۴
امام خامنه‌ای: آرمان نظام جمهورى اسلامى را میشود در جمله‌ى کوتاهِ "ایجاد تمدّن اسلامى" خلاصه کرد.۱۳۹۲/۰۶/۱۴
امام خامنه‌ای: بعضى وانمود میکنند که آرمان‌گرائى با واقع‌بینى نمیسازد؛ این را ما بشدت رد میکنیم. بسیارى از آرمانهاى جامعه‌ى ما و مطالبه‌ى آنها جزو واقعیتهاى جامعه است.
امام خامنه‌ای: وقتى که مسئولان کشور آرمانها را به صورت منطقى و متین دنبال کردند، مردم همراهى کردند، اینجا آنجائى است که واقعیتهاى جامعه با آرمانها هماهنگ میشود.
تبلیغات