مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/اتحاد
آخرین پیامک ها - اتحاد
امام خامنه‌ای: من توصیه‌ام به مسئولان کشور، به نخبگان سیاسى، به برگزیدگان و برجستگان دینى، به آنهائى که منطقه‌ى نفوذ کلمه‌اى در میان مردم دارند، این است: تا آنجا که میتوانند، بر روى این اتحاد و انسجامِ باارزش ملت ایران تکیه کنند. 1392/05/18
امام خامنه‌ای: ملت ایران به فضل پروردگار، به حول و قوه‌ى الهى، با روحیه‌ى ایمان، با روحیه‌ى اتحاد و انسجام و وحدتى که به برکت دین در خدمت و در اختیار آنها است، توانسته‌اند این راه را طى کنند. توطئه‌اى که در کشورهاى دیگر کردند، در اینجا این توطئه‌ها اثر ندارد. 1392/05/18
امام خامنه‌ای: ایمان به خدا و اتحاد، دین و اتحاد کلمه؛ این دو چیز است که میتواند کشورها را، ملتها را روى پاى خودشان نگه دارد؛ قدرت مقاومت به آنها بدهد؛ و ملت ایران بحمدالله از این دو برخوردار است. 1392/05/18
امام خامنه‌ای: ایمان به خدا و اتحاد، دین و اتحاد کلمه؛ این دو چیز است که میتواند کشورها را، ملتها را روى پاى خودشان نگه دارد؛ قدرت مقاومت به آنها بدهد؛ و ملت ایران بحمدالله از این دو برخوردار است. 1392/05/18
امام خامنه‌ای: آحاد ملّت ما وحدت خودشان را حفظ کنند؛ آحاد ملّت، مسئولین، نخبگان نگذارند حواشى گوناگون، متن را مخدوش کند. 1392/11/19
امام خامنه‌ای: وحدت و اتّحاد و همدلى میان مسئولین و مردم بایستى زیاد بشود؛ هم آحاد مسئولین کشور به مردم اعتماد کنند، هم مردم به مسئولین کشور اعتماد کنند. 1392/11/19
امام خامنه‌ای: علاج بنیانی و اساسی (امت اسلامی) را میتوان در دو جمله‌ی کلیدی خلاصه کرد که هر دو از بارزترین درسهای حج است؛ اوّل: اتّحاد و برادری مسلمانان در زیر لوای توحید و دوّم: شناخت دشمن و مقابله با نقشه‌ها و شیوه‌های او.‌1392/07/22
امام خامنه‌ای: اینجانب بار دیگر اعلام میکنم هر گفته و عملی که موجب برافروختن آتش اختلاف میان مسلمانان شود و نیز اهانت به مقدّسات هر یک از گروه‌های مسلمان یا تکفیر یکی از مذاهب اسلامی، خیانت به اسلام و حرام شرعی است.‌1392/07/22
امام خامنه‌ای: آنچه براى نظام جمهورى اسلامى حائز اهمّیّت است، استحکام ساخت درونىِ نظام جمهورى اسلامى است، استحکام درونى ملّت ایران است؛ همان چیزى که از روز اوّل تا امروز توانسته است این کشور را حفظ کند؛ اتّحاد ملّى، توجّه به آرمانهاى والاى نظام جمهورى اسلامى، توجّه به عزّت ملّى.‌1392/07/13
امام خامنه‌ای: شیوه‌های دشمن عنود را که تفرقه‌افکنی میان مسلمانان، و ترویج فساد سیاسی و اخلاقی، و تهدید و تطمیع نخبگان، و فشار اقتصادی بر ملّتها، و ایجاد تردید در باورهای اسلامی است، باید بخوبی تشخیص داد و وابستگان و ایادیِ دانسته و نادانسته‌ی آنان را از این راه شناسایی کرد.‌1392/07/22
امام خامنه‌ای: کشورهای شمال آفریقا که متأسّفانه امروز در معرض اختلافات عمیق داخلی قرار گرفته‌اند، بیش از همه باید به شناخت دشمن و شیوه‌ها و ترفندهایش توجّه کنند. ادامه‌ اختلافات میان جریانهای ملّی و غفلت از خطر جنگ خانگی، خطر بزرگی است که خسارت آن برای امّت اسلامی جبران نخواهد شد.‌1392/07/22
امام خامنه‌ای: دوئیت و اختلاف و تفرقه، مظهر ضعف و انحطاط و انهزام یک ملت است؛ باید نگذارید این اتفاق بیفتد. اختلاف نظر هم وجود دارد، ابائى هم از گفتن اختلاف نظر نیست؛ بله، ما در این قضیه با هم اختلاف نظر داریم، اما دستمان توى دست هم است.
امام خامنه‌ای: اتحاد و همدلى توانسته است کشور را در چشم دشمنان به عنوان یک مجموعه‌ و کشور مقتدر حفظ بکند.
امام خامنه‌ای: اگر منازعه کنیم، سر مسائل گوناگون - مسائل سیاسى، مسائل اقتصادى، مسائل شخصیتى - دست‌به‌یقه شویم، دشمن ما جرى میشود. یک مقدار از جرأتى که دشمن در سالهاى گذشته پیدا کرد، به خاطر اختلافات بود.
امام خامنه‌ای: امروز براى مسلمانها، اتحاد و اتفاق، همدلى و همکارى، جزو فورى‌ترین و ضرورى‌ترین است.۱۳۹۲/۰3/17
امام خامنه‌ای: توصیه‌ى ما دائماً به مسئولان، صاحبان قلم، صاحبان بیان نسبت به امر وحدت، به خاطر این است که وحدت یک عنصر عظیم است.
امام خامنه‌ای: امروز از جمله‌ى مسائل مهمى که ما در کشور به آن نیاز داریم، اتحاد است. اتحاد به معناى همسان بودن فکرها نیست. امروز باید اتحاد وجود داشته باشد.
امام خامنه‌ای: مسلمانها باید به عناصر قدرت خودشان برگردند؛ مسلمانها باید در درونِ خودشان عوامل اقتدار و توانائى را روزبه‌روز افزایش دهند. یکى از مهمترین عوامل اقتدار، همین اتحاد و اتفاق است. 1392/03/18
امام خامنه‌ای: اختلاف‌افکنى یا تحریک عصبیتهاى اختلاف‌افکن، مصلحت نیست؛ نه امروز مصلحت است، نه زمان امام صادق (علیه‌السّلام) مصلحت بود؛ آنها هم جلویش را گرفتند.1392/02/11
امام خامنه‌ای: امروز هر حنجره‌اى که به وحدت دنیاى اسلام دعوت کند، حنجره‌ى الهى است، ناطق من اللّه است. هر حنجره‌اى و زبانى که ملتهاى مسلمان را، مذاهب اسلامى را، طوایف گوناگون اسلامى را به دشمنى با یکدیگر تحریک کند و عصبیتها را علیه یکدیگر تحریک کند، ناطق من الشیطان است.1392/03/18
تبلیغات