مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/اقتصاد
آخرین پیامک ها - اقتصاد
امام خامنه‌ای: اگر ما توانستیم کار علمى را پیش ببریم و علم را اقتصادى کنیم، قطعاً در زمینه‌ى اقتصاد از فروش نفت و از خام‌فروشى‌هایى که داریم و مانند اینها، براى ما بسیار پر صرفه‌تر خواهد بود.1392/06/06
امام خامنه‌ای: آنچه که در درجه‌ى اوّل در زمینه‌ى اقتصاد لازم است، ثبات و آرامش و خاموش کردن تلاطم عرصه‌ى اقتصادى است، یعنى این تلاطمى که وجود دارد، چه در ذهن مردم، چه در بازار، این را بایستى با تدبیر حل کرد.1392/06/06
امام خامنه‌ای: یکى از کلیدهاى حلّ مشکلات اقتصادى و معضلات اقتصادى ما، تکیه‌ى روى علم است.1392/06/06
امام خامنه‌ای: اقتصاد و علم، این دو به نظر من چیزهایى است که امروز باید در ردیف اوّل اولویّتهاى ما قرار بگیرد؛ هم شما که قوّه‌ى مجریّه هستید، و هم در درجه‌ى بعد قواى دیگر.1392/06/06
امام خامنه‌ای: براى مسائل اقتصادى کشور همه‌ى تلاشمان بایستى متمرکز باشد بر روى مسائل داخلى؛ آن پیشرفتى، آن گشایشى ارزش دارد که متّکى باشد به قدرت درونى یک ملّت.1392/08/12
امام خامنه‌ای: تحریم موجب شد که نیروهای درونی و ظرفیت عظیم ملت ایران فعال شود، استعدادهائی بروز کند و کارهای عظیمی تحقق پیدا کند. 1392/01/01
تبلیغات