مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/دانشجو و دانشگاه
آخرین پیامک ها - دانشجو و دانشگاه
امام خامنه‌ای: من عقیده‌ام این است که کار علمى در دانشگاه و در کشور باید جهادى باشد؛ کار علمىِ جهادى انجام بگیرد. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: یک صحنه‌ى مهمِ نشاطى که براى دانشگاهها لازم است، همین صحنه‌ى مسائل سیاسى و اجتماعى و مسائل ناظر به واقعیتهاى زندگى است؛ که اینها را شما میتوانید بحث کنید، پخته کنید، سنجیده کنید، اینها را بر مدیریتهاى کشور عرضه کنید. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: مطالعات فکرى را هم - همچنان که من همیشه به دانشجویان عزیز سفارش کردم و میکنم - تقویت کنید. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: (شما دانشجویان) با مراجع فکرى - چه فکر دینى، چه فکر سیاسى، که مورد اعتماد و اطمینان و سالم باشند - ارتباطات را افزایش دهید. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: سازوکار نظارت بر دستگاهى مثل مجلس چگونه است؟ یا سازوکار نظارت بر قوه‌ى قضائیه یا برخى دستگاه‌هاى دیگر چگونه خواهد بود؟ این یک موضوع مهمى است؛ این میتواند جزو موضوعاتى باشد که فعالان دانشجوئى در سطح فکر بالا، رویش برنامه‌ریزى کنند، فکر کنند، کار کنند، پیشنهاد تهیه کنند.۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: یک توصیه‌ى من به دانشجوهاى عزیز این است که با اساتید ارزشى و مکتبى ارتباطاتتان را مستحکم کنید. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: محیط دانشگاه، محیط جستجو کردن از نقطه‌نظرات درست در زمینه‌ى سیاسى و در زمینه‌ى اداره‌ى کشور و همچنین در زمینه‌ى مسائل کلان دیگر است. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: من همه‌ى دانشجویان را به «دانشجوئى» به معناى واقعى کلمه - یعنى دنبال علم رفتن - و به فعالیتهاى متناسب با دانشجوئى دعوت میکنم.۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: در دانشگاهها شور و نشاط یک امر لازمى است. دانشگاهِ دچار رکود، دانشگاه خوبى نیست. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: بحث درباره‌ى مسائل سبک زندگى، اظهارنظر، موافقت، مخالفت، در مواد گوناگون؛ اینها بحثهائى است که دانشگاه را زنده و بانشاط نگه میدارد. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: جدا کردن مسائل اصلى از فرعى، مسائل درجه‌ى یک از مسائل درجه‌ى دو، سرگرم نشدن به مسائلى که از اولویت برخوردار نیستند و شناختن این مسائل، از عرصه‌هاى شور و شوق دانشجوئى و دانشگاهى است. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: بحث و تحلیل و فهم و تشخیص در دانشگاهها، یکى از عرصههاى گوناگون شور و نشاط است. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: بحمدالله جمع جوانان دانشجوى ما و مجموعه‌ى عظیم دانشجوئى در کشور، از جهات مختلف جمع امیدبخشى هستند. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: یکى از چیزهائى که ما از دانشجوها توقع داشتیم و این به طور طبیعى در دانشگاه و در محیط جوان وجود دارد و بنده هم اصرار داشتم که این حالت در دانشگاه زنده بماند، مسئله‌ى آرمان‌گرائى است.
تبلیغات