مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/تمدن نوین اسلامی
آخرین پیامک ها - تمدن نوین اسلامی
امام خامنه‌ای: ریشه‌هاى تمدنى کهن ما، تاریخ ما، تاریخ باافتخارى است؛ بخصوص از دوره‌ى اسلام به این طرف. 1392/4/30
امام خامنه‌ای: ما با منطق و محاسبه‌ علمى پیش میرویم؛ طرف مقابل ما دچار ضعفهاى روزافزون و تناقضهاى درونى است به‌خاطر غلطِ فاحش بودنِ ساختِ درونى آن تمدّن (تمدن نوین اسلامى)؛ آنها دارند عقب‌نشینى میکنند. وقتى ملّتى با محاسبه‌ درست و پیداکردن نقطه‌ صحیح، کار را پیش میبرد، قطعاً به نتایج مطلوب خواهد رسید.1392/06/26
امام خامنه‌ای: اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگى را، این بخش اصلى تمدن را اصلاح کنیم. البته در انقلاب، در این بخش، پیشرفت ما چشمگیر نیست.
امام خامنه‌ای: امت اسلامی با همه‌ی ابعاض خود در قالب ملتها و کشورها، باید به جایگاه تمدّنیِ مطلوب قرآن دست یابد.
امام خامنه‌ای: تمدن اسلامی میتواند نقطه‌ی رهائی از جهان‌بینی مادی و ظالمانه و اخلاقِ به لجن کشیده‌ای که ارکان تمدن امروزیِ غربند، باشد.1392/02/09
امام خامنه‌ای: هدف نهائی بیداری اسلامی، نمیتواند چیزی کمتر از «ایجاد تمدن درخشان اسلامی» باشد.1392/02/09
امام خامنه‌ای: هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامى، ایجاد یک تمدن نوین اسلامى است.
امام خامنه‌ای: شاخصه‌ی اصلی و عمومی تمدن اسلامی، بهره‌مندی انسانها از همه‌ی ظرفیتهای مادی و معنوی‌ای است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است.1392/02/09
امام خامنه‌ای: همه‌ى پیشرفتها، همه‌ى تمدن‌سازى‌ها، به برکت مجاهدتِ دائم شده است.1392/02/11
امام خامنه‌ای: ارزشهائى که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح میکنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسى و نظامى، اعتبار بین‌المللى، تبلیغ و ابزارهاى تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزارى تمدن نوین اسلامی است.
امام خامنه‌ای: ما میتوانیم حلقه‌ی انحصارات علمی و اقتصادی و سیاسی قدرتهای سلطه‌گر را بشکنیم.1392/02/09
تبلیغات