مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/شعر و شاعر
آخرین پیامک ها - شعر و شاعر
امام خامنه‌ای: مسئولیتها را باید جدى گرفت و هنر شعر را که هنر بسیار فاخر و مهم و کهنه‌نشدنى در تاریخ است، متضمن و حامل این مسئولیتهاى سنگین کرد. 1392/05/02
امام خامنه‌ای: مواجهه‌ى انقلاب اسلامى با نظام سلطه‌ى بین‌المللى، ایستادگى در مقابل زورگوئى‌ها، از سوى یک ملتى که دویست سال یا بیشتر زیر بار زورگوئى‌هاى دیگران بوده، چیز خیلى مهمى است؛ این باید در شعر شاعران ما ظهور پیدا کند.1392/05/02
امام خامنه‌ای: شعر، یکى از برجسته‌ترین هنرها است؛ و هنرمند جزو زبدگانى است که در زمینه‌ى مسائل داراى مسئولیت، مسئولیت سنگین‌ترى دارد.1392/05/02
امام خامنه‌ای: توجه به شعر کودک که متضمن مفاهیم حکمت اسلامى و حکمت سیاسى باشد، یکى از کارهاى لازم است و امروز یک مقدارى جایش خالى است.1392/05/02
امام خامنه‌ای: حکمت، اندیشه‌ى حکیمانه، مسائل لازم براى آموختن به انسانها، اینها را فهمیدن و در شعر گنجاندن و بیان کردن - که معارف دینى و معارف انسانى و سبک زندگى جزو برترینهایش است - اینها مسئولیتهاى شاعر است.1392/05/02
امام خامنه‌ای: احساسات بشرىِ شاعر را باید در نظر گرفت، دلتنگى‌هاى شاعر را هم باید در نظر گرفت، اندیشه و حکمت شاعر را هم باید در نظر گرفت؛ یعنى هر کدام از این سه بخش، بخشى و فصلى از هنر شعر را به خودشان اختصاص میدهند.1392/05/02
امام خامنه‌ای: حقاً و انصافاً شعر انقلاب ما، شعر جوانهاى ما، شعر عزیزان شاعر متعهد و مسئول ما، شعر پیشکسوتهاى ما، شعر کسانى که در میدان تربیت جوانها حضور دارند و نقش ایفا میکنند، به نظر من خیلى پیشرفتهاى خوبى کرده.1392/05/02
امام خامنه‌ای: غیر از بیان احساسات، شعر مسئولیتى هم دارد. به نظر من آن مسئولیت عبارت است از اینکه باید در خدمت دین و انقلاب و اخلاق و معرفت باشد. اگر چنانچه شعر این مسئولیت را انجام داد، حق تحقق پیدا کرده است؛ یعنى کارى بحق انجام گرفته، کارى عادلانه صورت گرفته است.
تبلیغات